tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
CENTRUM KULTURY I SZTUKI W KALISZU
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i przetargi

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kalisz.25.07.2016                                         

 

 

 

Zapytanie ofertowe/ zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tymczasowego zabezpieczenia sufitu Sali kominkowej w zabytkowym Pałacu Myśliwskim w Antoninie gm. Przygodzice.

 

Prace polegają na tymczasowym zabezpieczeniu sufitu sali kominkowej pałacu przed spadającymi kawałkami drewna poprzez oklejenie sufitu folią zbrojoną siatką politylenową wysokoprzeźroczystą.

 

Pożądany termin wykonania sierpień 2016 r.

 

Ofertę cenową z podaniem ceny netto i brutto oraz określeniem czasu niezbędnego do wykonania usługi należy przesłać e-mailem na adres: administracja@ckis.kalisz.pl

 

do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 11.00

 

W załączeniu projekt tymczasowego zabezpieczenia sufitu i przedmiar.

 

 Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Dariusz Grodziński

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 Kalisz. 25.07.2016 r.

 

Zapytanie ofertowe/ zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tymczasowego zabezpieczenia sufitu Sali kominkowej w zabytkowym Pałacu Myśliwskim w Antoninie

 

gm. Przygodzice.

 

Prace polegają na tymczasowym zabezpieczeniu sufitu sali kominkowej pałacu przed spadającymi kawałkami drewna poprzez oklejenie sufitu folią zbrojoną siatką politylenową wysokoprzeźroczystą.

 

Pożądany termin wykonania sierpień 2016 r.

 

Ofertę cenową z podaniem ceny netto i brutto oraz określeniem czasu niezbędnego do wykonania usługi należy przesłać e-mailem na adres: administracja@ckis.kalisz.pl

 

do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 11.00

 

W załączeniu projekt tymczasowego zabezpieczenia sufitu i przedmiar.

 

                                                                                                                                              Kalisz. 19.07.2016 r.

 

 

 

        

 

 

 

 

                                                               Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zapytanie ofertowe/zaproszenie do złożenia ofert zamieszczone  dnia  6.07.2016 r. na :

 „Wykonanie dokumentacji projektowej  budowlano-konserwatorskiej remontu konstrukcji Pałacu Myśliwskiego w Antoninie „

Oferty złożyli:

1.

 

CCI Sp. z o.o.

ul. Robotnicza 69, 55-095 Mirków-Długołęka

59 000,00 zł netto

72 570,00 zł brutto

 

2.

Autorska Pracownia  arch. Macieja Małachowicza, ul. Parafialna16, 52—233 Wrocław

55 000,00 zł netto

67 560,00 zł brutto

 

Wybrano ofertę :

Autorska Pracownia  arch. Macieja Małachowicza, ul. Parafialna16, 52—233 Wrocław

                                                                                                       Kalisz.  6.07.2016 r

              Zapytanie ofertowe/ zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 

           Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty w trybie art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  na wykonanie dokumentacji projektowej budowlano – konserwatorskiej remontu konstrukcji Pałacu Myśliwskiego w Antoninie wraz z nadzorem autorskim.

 

Charakterystyka obiektu:

 

Pałac drewniany autorstwa Karla Schinkla wzniesiony w latach 1822-24.

 

Centralną część pałacu, na planie ośmioboku mieści wysoką na 3 kondygnacje salę z monumentalnym kominem pośrodku, otoczoną galeriami. Do części centralnej przylegają cztery trójkondygnacyjne skrzydła o rzucie prostopadłościennym. Obiekt przykryty jest ostrosłupowym dachem ( skrzydła boczne posiadają dachy dwuspadowe) zwieńczonym ozdobnym kominem ze stalowa balustradą i iglicą.

 

Ściany elewacyjne drewniane, wykonane z mocowanych do słupów sumików posiadają dekoracje snycerską i malarską.

 

Wskaźniki powierzchniowo –kubaturowe obiektu:

 

- kubatura 7202,0 m3

 

- powierzchnia zabudowy 405,0 m2

 

- całkowita powierzchnia użytkowa 1215,5 m2

 

- wysokość budynku 4 kondygnacje+ poddasze + 1 kondygnacja piwnic

 

- do góry stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową + 16,03 m

 

- pełna wysokość budynku 31,63 m ( szczyt iglicy

 

- szerokość budynku 28,6 m

 

- długość budynku 28,6 m

 

Instalacje techniczne:

 

- instalacja wodociągowa,

 

-instalacja kanalizacyjna,

 

-instalacja gazowa,

 

- instalacja elektryczna.

 

Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację techniczną:

 

- ekspertyzę budowlana oceny stanu technicznego elementów konstrukcyjnych pałacu

 

-  ekspertyzę o stanie konstrukcji stropu nad salą kominkową

 

Dokumentacja  projektowa  do pozwolenia konserwatorskiego i  pozwolenia na budowę winna zawierać  ;

 

1/  inwentaryzację budowlaną architektoniczno-konstrukcyjną do celów projektu,

 

2/ projekt budowlano – konserwatorski remontu konstrukcji,

 

3/ kosztorys inwestorski i przedmiar,

 

4/ specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót,

 

Dokumentacja wykonana w 5 egz. ( kosztorysy w 2-ch egz.) plus 1 egz. w wersji elektronicznej.

 

Wykonawca winien posiadać doświadczenie w zakresie projektowania w budynkach zabytkowych drewnianych.

 

Termin wykonania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia konserwatorskiego do  4 miesięcy od  podpisania umowy.

 

Oferta winna zawierać : zakres, cenę netto i brutto  wykonania dokumentacji, termin wykonania, wykaz wykonanych dokumentacji projektowych w obiektach zabytkowych drewnianych ( co najmniej dwóch) z podaniem zleceniodawcy, daty wykonania.

 

Ofertę należy złożyć do 14 lipca 2016 r. w siedzibie CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6, 62-800 Kalisz, pok. 19

 

 ( sekretariat)  lub pocztą.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2016-07-25 14:48:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 22901