drukuj

Archwium - Ogłoszenia i przetargi

 

                                                                          Kalisz.  29.07.2016 r

 

               Zapytanie ofertowe/ zaproszenie do złożenia oferty

         Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie art. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)  na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej branżowej remontu sali widowiskowo-kinowej w budynku CKiS

w Kaliszu ( budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków jako zabudowania pojezuickie później Korpusu Kadetów).

Zakres dokumentacji:

- wstępna koncepcja wystroju i aranżacji wnętrz ( przedstawienie do akceptacji przed właściwymi pracami projektowymi)

- dokumentacja architektoniczno budowlana wystroju i aranżacji wnętrza sali widowiskowo-kinowej , holu  na parterze budynku od wejścia głównego  do sali widowiskowej łącznie z szatnią,  windy dla osób niepełnosprawnych ( transport na I piętro do sali) , oświetlenia całego holu na parterze, wystroju i oświetlenia foyer za sceną - egz. 5

- dokumentacja projektowa elektryczna remontu sali widowiskowo-kinowej -  egz. 5

- kosztorys inwestorski i przedmiar - egz.2

- STWiOR - egz. 5

Dokumentacja wykonana w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płycie CD.

Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do pozwolenia konserwatorskiego i pozwolenia na budowę.

Pożądany termin wykonania dokumentacji : 2 miesiące od podpisania umowy.

Gwarancja na wykonaną dokumentację : 36 miesięcy.

Ważność oferty: 60 dni.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w sekretariacie CKiS w Kaliszu, ul. Łazienna 6 do dnia

10 sierpnia 2016r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Centrum Kultury i Sztuki

w Kaliszu, oznaczonej „ Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej remontu sali widowiskowo-kinowej w budynku CKiS w Kaliszu”.

Oferta winna zawierać: nazwę i adres Wykonawcy,  cenę netto oraz brutto , termin wykonania usługi, okres gwarancji.

Preferuje się złożenie oferty całościowej, jednakże dopuszcza się możliwość złożenia ofert częściowych dla poszczególnych branż.

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zastrzega sobie nie wybranie żadnej ze złożonych ofert.

O wyniku postepowania zawiadomimy zamieszczając informację na naszej stronie www.ckis.kalisz.pl

oraz e-mailem.

W załączeniu dokumentacja projektowa z zakresu akustyki sali widowiskowo-kinow

     Dyrektor

Dariusz Grodziński

 

 

 

 

 

                                                                                                          Kalisz.25.07.2016                                         

 

 

 

Zapytanie ofertowe/ zaproszenie do złożenia oferty

 

 

 

 

 

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie tymczasowego zabezpieczenia sufitu Sali kominkowej w zabytkowym Pałacu Myśliwskim w Antoninie gm. Przygodzice.

 

Prace polegają na tymczasowym zabezpieczeniu sufitu sali kominkowej pałacu przed spadającymi kawałkami drewna poprzez oklejenie sufitu folią zbrojoną siatką politylenową wysokoprzeźroczystą.

 

Pożądany termin wykonania sierpień 2016 r.

 

Ofertę cenową z podaniem ceny netto i brutto oraz określeniem czasu niezbędnego do wykonania usługi należy przesłać e-mailem na adres: administracja@ckis.kalisz.pl

 

do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 11.00

 

W załączeniu projekt tymczasowego zabezpieczenia sufitu i przedmiar.

 

 Dyrektor

Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Dariusz Grodziński

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

 

                                                                                                                                             

 

 

 

        

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Maria Tylczyńska
Odpowiada:Maria Tylczyńska
Wytworzył:Dariusz Grodziński
Data ostatniej zmiany:2016-07-29 10:50:19
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 22141