Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej
drukuj

Archwium - Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP
https://www.e-bip.org.pl/dps/

Dane teleadresowe jednostki:

Dom Pomocy Społecznej w Grodzicznie

tel.: 56 4729114, fax. 56 4729114, Dyrektor – 56 47 292 13

e-mail: dps_grodziczno@op.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

ocena własna

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Grzegorz Januszewski
e-mail: dps_grodziczno@op.pl 
Telefon: 56 4729114

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek oraz wejście do budynku  bez barier architektonicznych (podjazd zewnętrzny, poręcze w łazienkach i toaletach, alarm przyłóżkowy dla mieszkańców) – przystosowany do osób z niepełnosprawnością. Winda na wszystkie poziomy budynku. Dostęp do ogrodu, ścieżki spacerowe bez barier architektonicznych.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Ziółkowska
Odpowiada:Grzegorz Januszewski
Wytworzył:Katarzyna Ziółkowska
Data ostatniej zmiany:2020-09-23 12:54:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1047