Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej
drukuj

Granty, projekty, dotacje

Projekty unijne, projekt finansowany ze  środków PFRON, dotacje oraz dofinansowania NFZ.  

DOTACJA CELOWE

Dotacja Wojewody Warmińsko- Mazurskiego na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej Umowa Nr PS-I.946.39.22.2021.

Fundusz przeciwdziałania COVID-19

Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na zakup środków higieny osobistej

Grant z NFZ

Grant nr COVID.19.02.14.22

Projekt POMAGAJMY RAZEM

Realizacja projektu grantowego pt. „Pomagajmy Razem” nr: POWR.02.08.00-00-0103/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa

Dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa Umowa Nr PS-I.946.40.23.2021

Projekt "Dostępna Przestrzeń Publiczna"

Projekt finansowany ze środków PFRON.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Makowska
Odpowiada:Ewa Makowska
Wytworzył:Katarzyna Ziółkowska
Data ostatniej zmiany:2024-01-22 12:44:50

Archiwum

Data Autor
2024-01-22 12:43 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2024-01-22 12:39 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2022-09-15 14:12 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2021-11-22 13:26 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2021-11-22 12:10 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2021-11-22 12:05 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2021-10-13 12:12 Katarzyna Ziółkowska zobacz
2021-10-11 14:33 Katarzyna Ziółkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1432