drukuj

Archwium - Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

 • Dyrektor
  Dwóch zastępców dyrektora ds. naukowych
  Zastępca dyrektora ds. ogólnych
 • Pion pomocniczy
  o Sekretariat
  o Sekcja Administratora Sieci Komputerowej
   
 • Pion naukowy

           o Grupa badawcza "Indukowane ciśnieniem reakcje
               i procesy fizykochemiczne"
           o Zakład II Fizykochemii kompleksów supramolekularnych
           o Zakład III Fizykochemii Miękkiej materii
           o Zakład V Katalizy na metalach
           o Zakład VI Elektrochemii, korozji i fizykochemii powierzchni
           o Zakład VII Procesów elektrodowych
           o Zakład VIII Układów złożonych i chemicznego przetwarzania informacji
           o Zakład IX Fotochemii i spektroskopii

 • Pion techniczny
  o Dział Warsztatów Mechanicznych
  o Dział Głównego Energetyka
  o Pracownia Szkła Lab.
  o Sekcja Elektroniki
  o Stanowisko ds. Ochrony P/Poż.
  o Stanowisko ds. Obronnych
  o Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

 

 • Pion Głównego Księgowego
  o Główny Księgowy
  o Dział Finansowo-Księgowy

 

 • Stanowisko ds. BHP
 • ZD “Chemipan”
 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Antoni W. Szafrański
Odpowiada:Tadeusz Pacholik
Wytworzył:Antoni W. Szafrański
Data ostatniej zmiany:2012-11-20 11:29:23
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1364