drukuj

Archwium - Status i statut

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
został powołany 19 marca 1955 roku uchwałą Prezydium Rządu PRL

 

Był pierwszym powołanym instytutem chemicznym PAN. Miał obejmować swoją działalnością prowadzenie badań nad aktualnymi zagadnieniami chemii fizycznej ważnymi z punktu widzenia rozwoju nauk chemicznych i potrzeb gospodarki narodowej. Głównym zadaniem w pierwszym okresie jego istnienia było przygotowanie kadry naukowej zdolnej rozwinąć badania podstawowe z zakresu fizykochemii, zapewnienie jej odpowiednich pomieszczeń oraz wyposażenia.
Na stanowisko pierwszego Dyrektora Instytutu i równocześnie Przewodniczącego Rady Naukowej został powołany Prof. dr Wojciech Świętosławski. Kolejnymi dyrektorami Instytutu byli Profesorowie: Michał Śmiałowski (1960-1973), Wojciech Zielenkiewicz (1973-1990), Jan Popielawski (1990-1992), Janusz Lipkowski (1992-2003), Aleksander Jabłoński (2003-2011), Robert Hołyst (od 2011).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Antoni W. Szafrański
Odpowiada:Tadeusz Pacholik
Wytworzył:Antoni W. Szafrański
Data ostatniej zmiany:2015-01-28 13:57:14
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2110