Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Działalność naukowa

Aktualny profil naukowy Instytutu Chemii Fizycznej PAN jest silnie powiązany z najnowszymi światowymi kierunkami rozwoju chemii fizycznej i fizyki chemicznej. Badania naukowe pokrywają szeroki zakres dyscyplin fizykochemicznych i są prowadzone w 10 zakładach naukowych.

Główne tematy badawcze realizowane aktualnie w IChF

 • Indukowane ciśnieniem reakcje i procesy fizykochemiczne (Prof. Marek Tkacz)
 • Warstwy molekularne (Prof. Włodzimierz Kutner)
 • Surface nanoengineering (Dr Joanna Niedziółka-Jönsson)
 • Zachowania fazowe i dynamika w roztworach polimerów (Dr hab. Jacek Gregorowicz)
 • NMR ciała stałego – dynamika molekularna i dynamika wiązania wodorowego (Dr Piotr Bernatowicz)
 • Kompleksy koordynacyjne i materiały funkcjonalne (Prof. Janusz Lewiński)
 • Fizykochemia miękkiej materii (Prof. Robert Hołyst)
 • Techniki mikroprzepływowe i samoorganizacja w płynach złożonych (Prof. Piotr Garstecki)
 • Synteza nanocząstek, tworzenie i charakteryzacja nanostruktur (Dr hab. Marcin Fiałkowski)
 • Struktura nanokryształów i jej dynamika wyzwalana reakcją chemiczną na powierzchni (Dr hab. Zbigniew Kaszkur)
 • Wodór elektrolityczny w procesach korozji oraz jego wytwarzanie i magazynowanie jako nośnika energii (Prof. Tadeusz Zakroczymski)
 • Charakterystyka procesów fizykochemicznych zachodzących w obszarze kilku warstw atomowych przy powierzchni ciał stałych (Prof. Aleksander Jabłoński)
 • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM (Dr hab. Robert Nowakowski)
 • Elektrody modyfikowane o potencjalnym zastosowaniu w czujnikach i ogniwach (Prof. Marcin Opałło)
 • Zjawiska złożone, procesy nierównowagowe i przetwarzanie informacji przy wykorzystaniu reakcji chemicznych (Prof. Jerzy Górecki)
 • Fizykochemia układów złożonych (Dr hab. Wojciech Głódź)
 • Charge Transfer Processes in Hydrodynamic Systems (Dr Martin Jönsson-Niedziółka)
 • Nowoczesna kataliza heterogeniczna (Dr Jacinto Sa)
 • Chemia środowiska (Dr inż. Rafał Szmigielski)
 • Catalysis for sustainable energy production abd environmental production (Dr Juan carlos Colmenares Quintero)
 • Astrochemia laboratoryjna: Fotochemia, astrochemia oraz spektroskopia oscylacyjna i elektronowa cząsteczek z rodziny cyjanoacetylenów (Prof. Robert Kołos)
 • Fotoelektronika Organiczna: Jedno- i wielordzeniowe kompleksy lantanowców jako emitery dla diagnostyki biomedycznej (Prof. Marek Pietraszkiewicz)
 • Ultraszybkie techniki laserowe: metody wytwarzania impulsów o dużych mocach szczytowych; pomiary kinetyczne o wysokiej czasowej zdolności rozdzielczej (Prof. Czesław Radzewicz)
 • Fotofizyka i spektroskopia układów fotoaktywnych: struktura i reaktywność układów z wiązaniami wodorowymi (Prof. Jacek Waluk)

Działający w ramach Instytutu, Zakład Doświadczalny CHEMIPAN (dyrektor dr hab. inż. Jerzy Raczko), wdraża i produkuje komercyjnie specjalistyczne związki chemiczne, w szczególności specjalizuje się w produkcji związków dla rolnictwa i farmacji, z uwzględnieniem feromonów (biologicznych pułapek. dla ochrony lasów i upraw) oraz nowych leków.

Instytut wydaje około 300 oryginalnych publikacji rocznie.

 
 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Antoni W. Szafrański
Odpowiada:Tadeusz Pacholik
Wytworzył:Antoni W. Szafrański
Data ostatniej zmiany:2015-02-05 10:01:25
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3625