Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Archwium - Konkursy na stanowiska naukowe

 

 

 • 1 lipca 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 15
  szczegóły

 • 14 czerwca 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 15 (laser)
  szczegóły

 • 14 czerwca 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 15 (RTG)
  szczegóły

 • 9 czerwca 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 9
  szczególy

 • 30 maja 2016
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Centrum Laserowym
  szczegóły

 • 28 kwietnia 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 14
  szczegóły

 • 26 kwietnia 2016
  Konkurs na 3 stanowiska adiunkta w Zakładzie Chemii Fizycznej Układów Biologicznych
  szczegóły

 • 25 kwietnia 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w zespole  28

 • 20 kwietnia 2016
  Konkurs na stanowisko adiunkta (postdoc) w zespole 21 "Badanie oddziaływań
  międzycząsteczkowych metodami spektroskopowymi i mikroskopią STM/AFM"


 • 29 marca 2016
  Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 26
  szczegóły

 

 • 9 marca 2016

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 27
szczegóły

 • 7 marca 2016

Konkurs otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zespole 8

szczegóły


 • 7 stycznia 2016

Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 15 "Nowoczesna kataliza heterogeniczna"
Głównym celem realizowanego projektu - OPUS 8, jest opracowanie nowych katalizatorów zawierających nanocząstki metalu o wielkości 10 nm zaszczepione na żywicach polimerowych oraz modyfikowanie macierzystego katalizatora monometalicznego, poprzez dodanie drugiego metalu, przy użyciu najnowszych technik chemii organometalicznej. Celem tej modyfikacji powierzchni jest poprawa wydajności katalitycznej oraz ustalenie czynników wpływających na aktywność katalityczną badanych układów. Do zadań adiunkta - post-doktoranta będzie należała: synteza organometaliczych prekursorów Pd, Sn i Zn, a także post-syntezowa modyfikacja macierzystych katalizatorów monometalicznych tymi prekursorami; charakteryzacja katalizatorów metodami fizykochemicznymi (SEM, XRD, XPS itp.); testy katalityczne w nowoczesnym reaktorze wysokociśnieniowym; badania mechanizmu reakcji przy użyciu sondy izotopowej (D2 vs H2); opieka nad doktorantami; pomoc w eksperymentach synchrotronowych.

Szczegóły konkursu


 • 22 października 2015

 Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Zespole 24 /Zakładzie VIII

szczegóły

 

 • 29 kwietnia 2015

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 28

szczegóły


 • 29 kwietnia 2015

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 23

szczegóły

 

 • 29 kwietnia 2015

Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 14

 szczegóły

 

 • 29 kwietnia 2015
  Konkurs otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego w Zespole 4
  szczegóły


 • 14 listopada 2014 Konkurs na stanowisko adiunkta w Zespole 4

Badania naukowe, w których Kandydat miałby uczestniczyć:
Realizować prace w Zespole tematycznym kierowanym przez dr inż. Joannę Niedziółkę-Jonsson w zakresie tematyki:
Otrzymywanie nanomateriałów opartych o cząsteczki_ wirusów przy
wykorzystaniu techniki „phage-display" oraz badanie ich powierzchni przy
pomocy metod elektrochemicznych.

szczególy konkursu


 • 15 lipca 2014
  Praca w zespole 27 kierowanym przez prof. Czesława Radzewicza. Badania doświadczalne: ultraszybkie procesy chemiczne. Metody doświadczalne: femtosekundowa absorpcja przejściowa, femtosekundowe wymuszone rozpraszanie Ramana. Badania w ramach projektów obecnie realizowanych w Centrum Laserowym oraz rozwijanie nowej tematyki.

  Szczegóły konkursu


 • 7 lipca 2014
  Badania dynamiki molekularnej i protonowej w ciele stałym oraz w cieczach
  izotropowych z wykorzystaniem metod relaksacyjnych magnetycznego rezonansu
  jądrowego w Zakładzie Fizykochemii Kompleksów Supramolekularnych kierowanym
  przez prof. dr. hab. Włodzimierza Kutnera.

  Szczegóły konkursu
    •  3 czerwca 2014
  Pr
  aca w zespole 27 kierowanym przez prof. Czesława Radzewicza w zakresie tematyki: Badania doświadczalne: ultraszybkie procesy chemiczne. Metody doświadczalne: femtosekundowa absorpcja przejściowa, femtosekundowe wymuszone rozpraszanie Ramana. Badania w ramach projektów obecnie realizowanych w Centrum Laserowym oraz rozwijanie nowej tematyki.

 • Szczegóły konkursu

 • 11 lutego 2014
  Praca w zespole 27 kierowanym przez prof. Czesława Radzewicza w
  zakresie tematyki: Ultraszybka spektroskopia, badania doświadczalne: reakcje chemiczne w stanie wzbudzonym, wpływ rozpuszczalnika. Metody doświadczalne: femtosekundowa absorpcja przejściowa, femtosekundowe wymuszone rozpraszanie Ramana. Badania w ramach projektów obecnie realizowanych w Centrum Laserowym oraz rozwijanie nowej tematyki.

  Szczegóły komkursu


 • 17 stycznia 2014
  Struktura a właściwości katalityczne silnie zdyspergowanych metali na nośniku" (kierownik Zespołu: prof. dr hab. Zbigniew Karpiński), w zakresie tematyki: Prowadzenie badań katalitycznych na poziomie molekularnym z użyciem nowoczesnych metod spektroskopii powierzchni.
  Szczegóły konkursu


 • 1 sierpnia 2013 - Konkurs na stanowisko adiunkta.
  Badania oddziaływań białek z dużymi strukturami wewnątrz komórek (glikogen i
  mitochondria) za pomocą FCS i FRAP oraz analiza lepkości w komórkach (grant
  Symfonia 1 z NCN, wspólnie z Instytutem Nenckiego) w Zespole Badawczym
  "Fizykochemia miękkiej materii", kierowanym przez prof. dr hab. Roberta Hołysta.
  szczególy konkursu

 • 29 maja 2013 - Konkurs na stanowisko adiunkta.
  Badania w Zespole 31 "Chemia biofizyczna" (dr Anna Ochab-Marcinek)
  w ramach grantu MNiSW Iuventus Plus "Teoretyczne badanie warunków na
  dokładną regulację genów w 2-genowej kaskadzie z autoregulacją"
  szczególy konkursu


 • 8 kwietnia 2013  - Konkurs na stanowisko adiunkta.

  Zespół 2 "Warstwy Molekularne" (prof. Włodzimierz Kutner), zadania związane z
  projektem "Development of molecularly-imprinted-polymer chemosensors for
  selective determination of biorelevant analytes"
  szczególy konkursu

Osoby odpowiedzialne

Autor:Antoni W. Szafrański
Odpowiada:Tadeusz Pacholik
Wytworzył:Antoni W. Szafrański
Data ostatniej zmiany:2016-07-01 13:27:43
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2280