Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
drukuj

Archwium - Status prawny

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego,
 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe,
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe,
 • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych,
 • Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich,
 • regulaminów, w szczególności:
  • Rady Pedagogicznej
  • Samorządu Uczniowskiego
  • biblioteki szkolnej
 • zarządzeń Dyrektora szkoły
 • planu pracy szkoły

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Przemysław Malik
Odpowiada:Przemysław Malik
Wytworzył:Przemysław Malik
Data ostatniej zmiany:2021-08-24 21:16:05
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1646