Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
drukuj

Archwium - Status prawny

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 • Aktu Założycielskiego,
 • ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oślwiaty (Dz. U. z 2018r., poz. 1457),
 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967)
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oswiatowe (Dz. U. z 2108r., poz. 996 ze zmianami)
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 ze zmianami),
 • ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oswiatowych (Dz. U. z 2017r., poz. 2203)
 • Statutu Zespołu Szkół nr 3, Statutu II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich, Statutu Gimnazjum nr 3 im. Wojciecha Korfantego w Siemianowicach Śląskich,
 • regulaminów, w szczególności:
  • Rady Pedagogicznej
  • Samorządu Uczniowskiego
  • biblioteki szkolnej
 • zarządzeń Dyrektora szkoły
 • planu pracy szkoły

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto na prawach powiatu Siemianowice Śląskie.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Przemysław Malik
Odpowiada:Przemysław Malik
Wytworzył:Przemysław Malik
Data ostatniej zmiany:2019-09-01 08:19:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1740