Biuletyn Informacji Publicznej
II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Nr 67 poz. 329 z 1996 r. z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą oraz przepisach.

1) Zapewnia uczniom pełny rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny zgodnie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w   warunkach poszanowania ich godności osobistej, narodowej, etnicznej, językowej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

2) Przygotowuje  młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, rodzinnym i kulturalnym, rozwija u uczniów poczucie odpowiedzialności,   miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa   kulturowego, kształci i wychowuje w duchu tolerancji, humanizmu i   patriotyzmu, przekazuje wiedzę o społeczeństwie, o problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, o kulturze i środowisku naturalnym.

3) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności, uzyskanie świadectwa dojrzałości, przygotowanie   do nauki w szkołach wyższych oraz do życia we współczesnym świecie.

4) Zapewnia pełną opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb i możliwości szkoły;         umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.

5) Udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

6) Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów, realizowania indywidualnych programów nauczania.

7) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Przemysław Malik
Odpowiada:Przemysław Malik
Wytworzył:Przemysław Malik
Data ostatniej zmiany:2011-02-21 13:57:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 925