Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie
drukuj

Archwium - Majątek

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie użytkuje północne skrzydło zamku bytowskiego, wieżę po kościele św. Katarzyny, część budynku poszkolnego w Płotowie oraz posesję z budynkiem poinwentarskim w Płotowie, będącą niegdyś własnością rodziny Styp-Rekowskich.

Wymienione obiekty stanowią, oprócz Zagrody Styp-Rekowskich w Płotowie, własność komunalną. Muzeum użytkuje wymienione obiekty bezpłatnie dzięki uprzejmości i zrozumieniu miejskich władz samorządowych. Bezpłatne użytkowanie wspomnianych obiektów o łącznej pow. ok. 2500 m ² jest, mimo pewnych niedogodności, bardzo korzystne. Utrudnia wprawdzie prowadzenie swobodnej działalności, ale jednocześnie służy obniżeniu kosztów działalności muzeum.

Lokalizacja muzeum w północnym skrzydle zamku bytowskiego stwarza możliwości dalszego rozwoju instytucji, sprzyja budowaniu jego pozycji i decyduje w dużym stopniu o atrakcyjności i popularności.

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie posiada dwa oddziały terenowe: 

1) Gotycka Wieża św. Katarzyny 2) Muzeum Szkoły Polskiej i Zagroda Styp-Rekowskich w Płotowie, a także pracownie: biblioteka, pracownia archeologiczna i pracownia stolarsko-renowacyjna.

W skład majątku Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie na dzień 31 grudnia 2019 r. wchodzą następujące składniki:

  • środki trwałe o wartości brutto 2.405.592,61 zł,
  • wartości niematerialne i prawne o wartości brutto 0,00 zł,
  • pozostałe składniki majątku o wartości brutto 298.293,21 zł.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Lucyna Sokołowska
Odpowiada:Lucyna Sokołowska
Wytworzył:Katarzyna Juchniewicz
Data ostatniej zmiany:2020-09-03 14:18:16
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 728