Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
drukuj

Archwium - Ogłoszenia o wyznaczeniach

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

1.     Pobierania próbek do badań monitoringowych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych, szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, na terenie powiatu rawskiego w roku kalendarzowym 2015.

 

2.     Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A w roku kalendarzowym 2015.

 

3.     Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A i Food Service Sp z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar 4, w roku kalendarzowym 2015.

 

4.     Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni; w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A w roku kalendarzowym 2015.

 

5.     Wykonywania niektórych czynności pomocniczych: sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, znakowanie mięsa w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A w roku kalendarzowym 2015.

        6. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia.

        7. sprawowania nadzoru nad punktami skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt.

Wypełnione wnioski należy złożyć do tutejszego Inspektoratu w terminie do 30 listopada 2014 roku..

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania, przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Po zakończeniu pracy komisji wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej.

 

                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej

                                                                      Ireneusz Jędrzejczyk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tadeusz Kuligowski
Odpowiada:Ireneusz Jędrzejczyk
Wytworzył:Tadeusz Kuligowski
Data ostatniej zmiany:2014-11-10 10:06:39
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4775