Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
drukuj

Przedmiot działalności

Działalność statutowa Powiatowego Inspektoratu Weterynarii na terenie powiatu rawskiego obejmuje:

 1. zwalczanie:
  • chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania wystąpieniu, wykrywania i likwidowania ognisk tych       chorób
  • chorób zwierząt, które mogą być przenoszone na człowieka ze zwierzęcia lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego, zwanych dalej „zoonozami”, lub biologicznych czynników       chorobotwórczych wywołujących te choroby
 2. monitorowanie zakażeń zwierząt
 3. badanie zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego
 4. przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli w handlu i wywozie zwierząt oraz produktów pochodzenia      zwierzęcego
 5. sprawowanie nadzoru nad:
  • bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz sprzedaży bezpośredniej
  • wprowadzaniem na rynek zwierząt oraz niejadalnych i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
  • wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem środków żywienia zwierząt
  • zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną materiału biologicznego      
  • przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt
  • stosowaniem pasz leczniczych
  • przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczaniem zwierząt
  • przestrzeganiem wymaga weterynaryjnych w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie;
 6. prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i środkach żywienia zwierząt;
 7. prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji, o których mowa w przepisach Unii      Europejskiej.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Chrzanowska
Odpowiada:Magdalena Pietrzyk-Zychowicz
Wytworzył:Joanna Chrzanowska
Data ostatniej zmiany:2017-12-28 11:04:55

Archiwum

Data Autor
2016-12-21 09:24 Magdalena Pietrzyk-Zychowicz zobacz
2012-09-07 10:09 Monika Woźniak zobacz
2012-09-07 07:27 Monika Woźniak zobacz
2012-09-06 08:59 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1428