Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
drukuj

Archwium - Ogłoszenia o wyznaczeniach

 

                                                                        Rawa Mazowiecka 05.05.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

 1. 1.     Pobierania próbek do badań monitoringowych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych, szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, na terenie powiatu rawskiego od 1 lipca do 31 grudnia 2017. 

 1. 2.     Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2017.

   

 1. 3.     Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A i Food Service Sp z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar 4, od 1 lipca do 31 grudnia 2017. 

 1. 4.     Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni; w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A od 1 lipca do 31 grudnia 2017. 

 1. 5.     Wykonywania niektórych czynności pomocniczych: sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, znakowanie mięsa w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A od 1 lipca do 31 grudnia 2017.

 2.  6. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia.

          7. sprawowania nadzoru nad punktami skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt.

  Wypełnione wnioski należy złożyć do tutejszego Inspektoratu w terminie do 31 maja 2017 roku..

  Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania, przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

  Po zakończeniu pracy komisji wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej.

   

            Powiatowy Lekarz Weterynarii

               w Rawie Mazowieckiej

 

             

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Pietrzyk-Zychowicz
Odpowiada:Tadeusz Kuligowski
Wytworzył:Magdalena Pietrzyk-Zychowicz
Data ostatniej zmiany:2017-06-14 14:24:42
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4775