Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej
drukuj

Archwium - Ogłoszenia o wyznaczeniach

                                                      Rawa Mazowiecka 08.11.2017 r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej ogłasza nabór lekarzy weterynarii i osób posiadających kwalifikacje do wykonywania niektórych czynności pomocniczych niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do:

1. Pobierania próbek do badań monitoringowych dotyczących zwalczania chorób zakaźnych, szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych, na terenie powiatu rawskiego w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

2. Sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju w Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2018 r.

3. Sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia, pobierania próbek do badań w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A i Food Service Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka, ul. Tatar 4 w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

4. Badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni; w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska 35A w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

    5. Wykonywania niektórych czynności pomocniczych: sprawdzenie, podczas badania przedubojowego, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone oraz nie wykazują objawów choroby, pomiar temperatury wewnętrznej ciała zwierząt, rutynowe badanie poubojowe tusz i narządów, bez wydawania oceny mięsa, znakowanie mięsa w  Food Service Sp. z o.o. Zakłady Mięsne, 96-200 Rawa Mazowiecka , ul. Mszczonowska w okresie od 1stycznia do 30 czerwca 2018 r.

 6. badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia na terenie powiatu rawskiego w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

 

  7. sprawowania nadzoru nad punktami skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt na terenie powiatu rawskiego w okresie od 1stycznia do 31 grudnia 2018 r. 

 

 Zgłoszenia osób zainteresowanych z kompletem dokumentów należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii Rawie Mazowieckiej w terminie do 30 listopada 2017 roku..

Wnioski zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania, przez komisję powołaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Po zakończeniu pracy komisji wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Pietrzyk-Zychowicz
Odpowiada:Tadeusz Kuligowski
Wytworzył:Magdalena Pietrzyk-Zychowicz
Data ostatniej zmiany:2017-11-08 10:14:54
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4640