Biuletyn Informacji Publicznej
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
drukuj

Archwium - Organizacja

Organizację Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrołęce określa Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrołece, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały 106 Rady Pedagogicznej SOSW z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian i wprowadzenia ujednoliconego Statutu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrołęce.

Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym w Ostrołece kieruje Dyrektor Ośrodka, który realizuje zadania przy pomocy Wicedyrektora, Kierownika i Głównego Księgowego.

W roku szkolnym 2019/2020 w strukturze organizacyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ostrołece znajduje się:

- Przedszkole dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,

- Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
   stopniu lekkim (klasa I - VIII),

- Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
   stopniu umiarkowanym i znacznym (klasa I - VIII),

- Szkoła Branżowa I stopnia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
   stopniu lekkim (klasa I - II),

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w
  stopniu lekkim (klasa III),

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelktualną
  w stopniu umiarkowanym i znacznym,

- Cześć Mieszkalna.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Domańska
Odpowiada:Katarzyna Bobrowska
Wytworzył:Katarzyna Kownacka, Agnieszka Zalewska
Data ostatniej zmiany:2020-04-17 13:49:31
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1027