Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. "Inki" Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie jest szkołą publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego ipodstawę wychowania przedszkolnego.
5) realizuje ustalone przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedziba szkoły znajduje się w Wągrodnie 35, 59-243 Ruja. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze odbywają się w:
Budynku A Wągrodno 35 - klasy od 0 - V;
Budynku
B Ruja 60-61 - klasy od V - VIII;

Organem prowadzącym jest Gmina Ruja, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

http://spwagrodno.pl/?page_id=3526

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor: .
Odpowiada:Joanna Stenzel-Chomiak
Wytworzył:.
Data ostatniej zmiany:2021-01-29 11:31:33
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 618