Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa im. "Inki" Danuty Siedzikówny w Wągrodnie
drukuj

Przedmiot działalności

Szkoła Podstawowa im. „Inki” Danuty Siedzikówny w Wągrodnie jest szkołą publiczną, która:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
5) realizuje ustalone przepisami zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Siedziba szkoły znajduje się w Wągrodnie 35, 59-243 Ruja. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w roku szkolnym 2023/2024 odbywają się następująco:


Budynek A Wągrodno 35 - klasy od 0 - III;
Budynek
B Ruja 60-61 - klasy od IV - VIII;

Organem prowadzącym jest Gmina Ruja, a nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:*
Odpowiada:Jakub Należny
Wytworzył:*
Data ostatniej zmiany:2023-09-05 13:59:32

Archiwum

Data Autor
2022-10-26 09:17 . zobacz
2021-09-23 13:26 . zobacz
2021-09-23 13:26 . zobacz
2021-01-29 11:31 . zobacz
2021-01-28 13:57 . zobacz
2020-09-30 16:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 610