Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Archwium - Regulamin organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Białystok, dnia 1 października 2012 roku

 

Spis treści:
Rozdział 1 - Postanowienia ogólne (s. 3)

 

Rozdział 2 – Zasady zrządzania administracją Uczelni (s. 5)

 1. Zasady zarządzania jednostkami organizacyjnymi (s. 5)
 2. Zasady przyjmowania i zdawania funkcji (s. 7)
 3. Podpisywanie korespondencji i sprawozdawczości (s. 8)
 4. Delegowanie zadań, obowiązków i uprawnień (s. 8)
 5. Filia w Ełku (s. 8)

 

Rozdział 3 – Struktura organizacyjna Uczelni (s. 9)

 

Rozdział 4 – Zakresy działania administracji Uczelni (s. 16)

 1. Zakres działania Rektora (s. 16)
 2. Zakres działania Prorektora ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich (s. 16)
 3. Zakres działania Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (s. 18)
 4. Zakres działania Prorektora ds. Ekonomicznych (s. 20)
 5. Zakres działania Kierownika Filii w Ełku  (s. 21)
 6. Zakres działania dziekana, kierownika katedry, zakładu pracowni (s. 23)
 7. Zakres działania jednostek ogólnouczelnianych i kierowników jednostek ogólnouczelnianych (s. 25)
 8. Zakres działania jednostek międzywydziałowych i kierowników jednostek międzywydziałowych (s. 28)

 

Rozdział 5 – Zakresy działania jednostek administracji i stanowisk (s. 31)

 1. Zakres działania jednostek administracji – pion bezpośrednio podległy Rektorowi (s. 31)
 2. Zakres działania jednostek administracji – pion bezpośrednio podległy  Prorektorowi ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich (s. 38)
 3. Zakres działania jednostek administracji – pion bezpośrednio podległy  Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą (s. 41)
 4. Zakres działania jednostek administracji – pion bezpośrednio podległy  Prorektorowi ds. Ekonomicznych (s. 43)
 5. Zakres działania jednostek administracji Filii w Ełku (s. 47)
 6. Zakresy działania dziekanatów i kierowników dziekanatów (s. 52)
 7. Zakresy działania sekretariatów (s. 54)

 

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe (s. 55)

 

Załącznik nr 1 – Symbolika jednostek organizacyjnych (s. 57)

Załącznik nr 2 – Schemat organizacyjny Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

                          w Białymstoku (s. 59)

Załącznik nr 3 – Schemat organizacyjny Filii w Ełku (s. 60)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Daniewicz
Odpowiada:Katarzyna Daniewicz
Wytworzył:Katarzyna Daniewicz
Data ostatniej zmiany:2012-11-16 13:53:30
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2694