tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Archwium - Statut

STATUT
Wyższej Szkoły Finansów i Zarzadzania w Białymstoku

Białystok, dnia 15 marca 2012 roku

 

Spis tresci:

Rozdział 1 - Postanowienia ogólne (s. 3)

Rozdział 2 - Ustrój Uczelni (s. 6)

 • Postanowienia ogólne (s. 6)
 • Senat (s. 7)
 • Rektor (s. 11)
 • Rada Wydziału (s. 14)
 • Dziekan (s. 16)

Rozdział 3 - Organizacja Uczelni (s. 18)

 • Postanowienia ogólne (s. 18)
 • Wydział (s. 18)
 • Katedra, zakład, pracownia (s. 19)
 • Jednostki ogólnouczelniane (s. 20)
 • Jednostki miedzywydziałowe (s. 20)
 • System biblioteczno-informacyjny (s. 21)
 • Inne jednostki organizacyjne (s. 22)

Rozdział 4 - Pracownicy Uczelni (s. 22)

 • Postanowienia ogólne (s. 22)
 • Nawiazanie, zmiana i rozwiazanie stosunku pracy (s. 23)
 • Czas pracy nauczyciela akademickiego, wymiar pensum dydaktycznego oraz zasady
 • powierzania zadan dydaktycznych (s. 27)
 • Okresowa ocena nauczycieli akademickich (s. 28)
 • Szczegółowe zasady i tryb udzielania urlopów (s. 30)
 • Odpowiedzialnosc dyscyplinarna pracowników (s. 30)
 • Zasady wynagradzania pracowników i nagrody rektora (s. 31)
 • Zakładowy fundusz swiadczen socjalnych (s. 31)

Rozdział 5 - Studia i studenci (s. 32)

 • Postanowienia ogólne (s. 32)
 • Przyjecie na studia wy:sze (s. 32)
 • Prawa i obowiazki studenta (s. 33)
 • Samorzad i organizacje studenckie (s. 33)
 • Student-sta:ysta oraz stypendium za wyniki w nauce (s. 34)
 • Odpowiedzialnosc dyscyplinarna studentów (s. 34)

Rozdział 6 - Administracja i gospodarka Uczelni (s. 35)

Rozdział 7 - Mienie i finanse Uczelni (s. 36)

Rozdział 8 - Przepisy porzadkowe dotyczace odbywania zgromadzen na terenie Uczelni (s. 38)

Rozdział 9 - Nadzór nad Uczelnia (s. 38)

Rozdział 10 - Likwidacja kierunku studiów lub Uczelni (s. 40)

Rozdział 11 - Postanowienia koncowe (s. 42)

 • Załacznik nr 1 – Wzór sztandaru Uczelni strona 1 (s. 43)

 • Wzór sztandaru Uczelni strona 2 (s. 44)

 • Załacznik nr 2 – Wzór godła Uczelni (s. 45)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Katarzyna Daniewicz
Odpowiada:Katarzyna Daniewicz
Wytworzył:Katarzyna Daniewicz
Data ostatniej zmiany:2013-05-06 10:55:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3413