Biuletyn Informacji Publicznej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
drukuj

Archwium - Zarządzenia Rektora

Zarządzenie nr RK.021.18.2018

Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia wzoru umowy o studia wyższe

oraz Instrukcji finansowej

w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku

na rok akademicki 2018/2019

 

Na podstawie art. 99 ust. 4 i art. 160a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), § 21 ust. 4 pkt 33 i ust. 5 Statutu Wyższej  Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku oraz uchwał nr 6/2018-04-27 oraz 8/2018-04-27 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wschodnioeuropejskiego Instytutu Gospodarki w Białymstoku z dnia 27 kwietnia 2018 r., zarządza się co następuje:

 

§ 1.

W Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku wprowadza się:

1) wzór umowy o studia wyższe, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) wzór umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

- oraz stanowiącą załącznik do umowy o studia wyższe i umowy o studia wyższe dla studentów studiów przemiennych Instrukcję finansową na rok akademicki 2018/2019dla studentów Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku akademickim 2018/2019 oraz podczas rekrutacji na rok akademicki 2018/2019, a w odniesieniu do studentów studiów przemiennych także w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020.

 

 

                                                                                                   Rektor WSFiZ

                                                                                      Doc. dr Edward Hościłowicz

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:WSFIZ
Odpowiada:WSFIZ
Wytworzył:WSFIZ
Data ostatniej zmiany:2018-09-04 13:14:34
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2585