Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
drukuj

Archwium - Covid Informacja

Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Ludwikowo 3. 85-502 Bydgoszcz

 

DYREKTORA
ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ
z dnia 25 marca 2021 roku


w sprawie wprowadzenia przestoju na stanowiskach pomocników
rzemieślnika w Zakładzie Aktywności Zawodowej
Na podstawie § 81 Kodeksu pracy, art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842),
zarządza się, co następuje:
§1. W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym, czego wyrazem jest ogłoszenie przez Światową Organizację Zdrowia WHO pandemii COVID-19, ogłoszonym przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej zarządza przestój w dniach od
29.03.2021 do dnia 09 kwietnia 2021 r. W tym okresie należy;

1. Wstrzymać wykonywanie obowiązków pracowniczych na wszystkich stanowiskach pomocnika rzemieślnika w siedzibie Zakładu Aktywności Zawodowej przez niepełnosprawnych pracowników z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności( Beneficjentów).
2. Osoby wymienione w ust. 1 mają obowiązek pozostawania w gotowości do pracy w miejscu swojego zamieszkania.
3. Gotowość do pracy ma polegać na;
        a) Pozostawaniu do dyspozycji pracodawcy w godzinach pracy zakładu poprzez reagowanie na połączenia         telefoniczne, komunikaty SMS, informacje na piśmie , ustne i inne,
        b) Wykonaniu zadania powierzonego do wykonania w domu , także w formie telepracy,
        c) Stawienia się do siedziby ZAZ na wezwanie pracodawcy w celu wykonania niezbędnych prac,
        d) Codziennego potwierdzenia tej gotowości podczas kontaktu telefonicznego, pisemnego, ustnego, e-mailem.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

                                                                                                                  Stanisław Kuczyniecki

                                                                                                                  Dyrektor ZAZ Bydgoszcz

 

 

 

Informacja

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Ciężki
Odpowiada:Stanisław Kuczyniecki
Wytworzył:Krzysztof Ciężki
Data ostatniej zmiany:2021-03-25 13:36:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 762