zazniepel@wp.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy
drukuj

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Zakład Aktywności Zawodowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Stanisław Kuczyniecki
 • E-mail: sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
 • Telefon: 52 585 98 98

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej
 • Adres: ul. Ludwikowo 3
  85-502 Bydgoszcz
 • E-mail: sekretariat@zazdrukbydgoszcz.eu
 • Telefon: 52 585 98 98

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy, 85-502 Bydgoszcz, ul. Ludwikowo 3, dla osób niepełnosprawnych:

Budynek biurowo produkcyjny

 • do budynku prowadzą trzy wejścia - wejście główne, wejście boczne oraz wejście od tyłu zakładu wszystkie wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • oznaczenia dotyczące wejścia głównego znajdują się na elewacji budynku ZAZ (wskazując kierunek dojścia);

 • budynek jest dwukondygnacyjny, dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia, oraz winda.

 • na parkingu wewnętrznym są oznakowane miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych a rozwiązania komunikacyjne na parkingu wewnętrznym pozwalają na zaparkowanie pojazdu osobie niepełnosprawnej niezależnie od natężenia zaparkowanych pojazdów

 • w budynku są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych – męska i damska;

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;

 • w budynku nie ma pętli indukcyjnych;

 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;

 • nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;

 • wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;

 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. 

 

Strona internetowa

Obecnie strona internetowa podlega zmianom i edycji do potrzeb zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Inne informacje i oświadczenia

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Stanisław Kuczyniecki
Odpowiada:Stanisław Kuczyniecki
Wytworzył:Krzysztof Ciężki
Data ostatniej zmiany:2021-01-25 08:20:21

Archiwum

Data Autor
2021-01-20 14:18 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:11 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:07 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:06 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 14:04 Stanisław Kuczyniecki zobacz
2021-01-20 13:36 Krzysztof Ciężki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 26