Biuletyn Informacji Publicznej
I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
drukuj

Archwium - Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży.

Szczegółowe cele i zadania określa rozdział II

Statutu I Liceum Ogólnokształcącego w Siemianowicach Śląskich.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1534).

W sprawach dotyczących oceniania i promowania nie prowadzi się postępowania administracyjnego i nie stosuje się Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa programowa określona jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późn. zmianami).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Iwona Szkaradek
Odpowiada:Iwona Szkaradek
Wytworzył:Iwona Szkaradek
Data ostatniej zmiany:2022-06-15 14:21:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 680