tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin
drukuj

Ochrona DO - RODO

Szanowni Państwo

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, ul. Park 3, 63-200 Jarocin, tel. (62) 747-23-46,  e-mail biblioteka@bibliotekajarocin.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod
  e-mail: iodo@jarocin.pl

 3.  Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań biblioteki między innymi takich jak: udostępnianie zbiorów bibliotecznych, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, upowszechnianie kultury i sztuki, organizowanie konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, spektakli.

 4.  Przetwarzanie Państwa danych obywa na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.: ustawy
  o bibliotekach z 27 czerwca 1997 r., ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, oraz na podstawie udzielonej zgody.

 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może uniemożliwić korzystanie z usług biblioteki.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania zapisu do Biblioteki
  i uczestnictwa w działaniach kulturalnych i edukacyjnych.

 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy oraz powierzane podmiotom przetwarzającym. Za Państwa zgodą mogą być publikowane  w mediach.

 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 8. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów
  nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawa do żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

 10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.

 11. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.

 12. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Borkiewicz
Odpowiada:Agnieszka Luma
Wytworzył:Agnieszka Luma
Data ostatniej zmiany:2018-10-25 08:49:00

Archiwum

Data Autor
2018-06-22 16:59 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-22 16:58 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:35 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:33 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:32 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:31 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:28 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:24 Agnieszka Borkiewicz zobacz
2018-06-21 17:01 Agnieszka Borkiewicz zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 464