tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
drukuj

Informacje nieudostępnione

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Kroczycach:

Gminna Biblioteka Publiczna w Kroczycach
ul. Batalionów Chłopskich 4/5
42-425 Kroczyce

lub na adres mailowy: biblioteka.kroczyce@wp.pl

 

Kogo dotyczy?  Każdemu przysługuje, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 5 ustawy, prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Opłaty:  Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Biblioteka ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Biblioteka pobiera od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Termin załatwienia sprawy:  Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Wnioskek o udostępnienie informacji publicznej zamieszczony został poniżej.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Zofia Machura
Odpowiada:Zofia Machura
Wytworzył:Zofia Machura
Data ostatniej zmiany:2018-02-21 11:01:56

Archiwum

Data Autor
2013-12-30 13:51 Zofia Machura zobacz
2013-11-18 11:57 Zofia Machura zobacz
2013-11-18 11:56 Zofia Machura zobacz
2013-10-11 11:23 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 310