Biuletyn Informacji Publicznej
DOM DZIECKA w PACÓŁTOWIE
drukuj

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Dom Dziecka w Pacółtowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Dom Dziecka w Pacółtowie

  1. Skrajna 1, 13-300 Nowe Miasto Lub.

tel. 56 47 420 59

fax 56 47 420 59

e-mail: biuro@domdziecka-pacoltowo.pl

 

Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-04

 

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu  niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości

 

Ułatwienia na stronie internetowej BIP

Strony podmiotowe w ramach BIP posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapa strony

 

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia:

Ocenę dostępności dokonano na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiszowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą  kontaktową jest: Małgorzata Wojnarowicz

e-mail: domdziecka.pacoltowo@op.pl

tel: 56 47 420 59

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić  do podmiotu publicznego z żądaniem udostepnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Dom Dziecka w Pacółtowie zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych:

  • do budynku prowadzi wejście główne, jest też drugie wejście pełniące funkcję wyjścia ewakuacyjnego budynku przy ul. Skrajnej 1.
  • wykwalifikowana kadra (dwie osoby) z zakresu pedagogiki specjalnej                 - olinofrenopedagogiki

Osoby odpowiedzialne

Autor:MAŁGORZATA WOJNAROWICZ
Odpowiada:MAŁGORZATA WOJNAROWICZ
Wytworzył:MAŁGORZATA WOJNAROWICZ
Data ostatniej zmiany:2024-05-19 13:42:33

Archiwum

Data Autor
2023-04-04 11:36 MAŁGORZATA WOJNAROWICZ zobacz
2020-11-18 10:24 MAŁGORZATA WOJNAROWICZ zobacz
2020-11-18 10:12 MAŁGORZATA WOJNAROWICZ zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 602