Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Postępowania doktorskie

mgr inż. Dorota Wierzchowiec

"Wpływ ruchu kropel i pęcherzyków na dynamikę koalescencji"

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne - 30 września 2021 r.

data obrony 25 czerwca 2024.  godz. 12:00
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotor:
prof. dr hab. Jan Zawała, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

mgr Mariusz Borkowski

“Influence of liquid physicochemical properties on single bubble motion and stability of foam films and foams”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne - 30 września 2021 r.

data obrony - 12 kwietnia 2024 r. godz. 12.00
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotor:
prof. dr hab. Jan Zawała, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

mgr inż. Agnieszka Czakaj

"Liquid foams stabilised by cellulose nanocrystals"

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne - 15 września 2020 r.

data obrony 24 lipca 2023 r.  godz. 10.00
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotor:
prof. dr hab. inż. Piotr Warszyński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
promotor pomocniczy:
dr Marcel Krzan, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

mgr inż. Justyna Anna Prajsnar

„Opracowanie ścieżki chemicznej oraz enzymatycznej modyfikacji grupy aminowej kwasu 6-aminopenicylanowego poprzez wprowadzenie do cząsteczki 3-hydroksykwasów pochodzenia bakteryjnego”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne – 27 września 2021 r.

data obrony 17 lipca 2023 r. godz. 12.00, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

Z przyczyn losowych, zaplanowana na poniedziałek 17 lipca na godz. 12.00, obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Justyny Prasjnar zostaje przesunięta na wtorek 18 lipca na godz. 12.00.

promotorzy:
dr hab. Maciej Guzik, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

mgr inż. Agnieszka Winiarska

„Tungsten aldehyde oxidoreductase from Aromatoleum aromaticum - biocatalyst for alcohol production”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne – 25 maja 2020 r.

data obrony 5 lipca 2023 r. godz. 11.30, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotorzy:
prof. dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
dr hab. Anna Bodzoń-Kułakowska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

mgr Michał Glanowski

„Modelowanie mechanizmu reakcji bakteryjnych dehydrogenaz ketosteroidowych – katalizatorów do modyfikacji leków steroidowych”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne - 10 czerwca 2021 r.

data obrony 11 lipca 2023 r.  godz. 12.00
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotorzy:
prof dr hab Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
prof dr hab. Andrzej Bojarski, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

mgr Anna Walczyk

”Solid base materials derived from sepolite and talc by dry milling and alkali activation”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne – 1 grudnia 2020 r.

data obrony 27 czerwca 2023 r.  godz. 11.00, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotorzy:
prof dr hab. Ewa Serwicka-Bahranowska, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
prof. dr hab. inż. Maciej Sitarz, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

mgr Patrycja Obara

„Badanie oddziaływania niekanonicznych form telomerowych fragmentów DNA z nanorurkami węglowymi przy zastosowaniu metod dynamiki molekularnej”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne – 8 marca 2021 r.

data obrony 27 kwietnia 2023 r.  godz. 11.00, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotor:
prof dr hab. Tomasz Pańczyk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk

mgr inż. Patrycja Wójcik

„Bakteryjne Δ1-dehydrogenazy 3-ketosteroidowe – struktura, mechanizm reakcji i zastosowanie w biokatalitycznym odwodornieniu leków steroidowych”

data wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki chemiczne - 15 września 2021 r.

data obrony 27 września 2022 r.  godz. 11.30
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, ul. Niezapominajek 8, 30-239 Kraków

promotorzy:
prof. dr hab. Maciej Szaleniec, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Andrzej Bojarski, Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk

Osoby odpowiedzialne

Autor:Renata Tokarz-Sobieraj
Odpowiada:Renata Tokarz-Sobieraj
Wytworzył:Renata Tokarz-Sobieraj
Data ostatniej zmiany:2024-05-24 13:02:58

Archiwum

Data Autor
2024-05-23 10:38 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-05-23 10:37 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-03-08 15:13 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-03-08 15:04 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-02-29 10:24 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-02-28 22:10 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-02-13 11:00 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2024-02-13 10:52 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-07-14 13:12 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-07-06 12:33 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-21 15:07 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-21 15:04 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-16 14:43 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-16 14:42 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-16 14:33 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-06 10:17 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-02 11:19 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-02 11:15 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-01 15:51 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-01 15:26 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-06-01 15:17 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-05-18 09:16 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-05-18 09:13 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-05-18 09:11 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-05-18 09:08 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-05-18 09:04 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-04-04 15:00 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2023-03-17 11:24 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-11-15 14:22 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-11-15 14:21 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-11-15 14:14 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-11-15 14:12 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-29 15:01 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 18:47 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 10:16 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 10:16 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 10:04 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 10:04 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:58 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:58 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:57 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:56 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:55 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:54 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:54 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:53 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:53 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:53 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2022-08-24 09:52 Renata Tokarz-Sobieraj zobacz
2021-04-26 12:19 . zobacz
2021-01-29 11:38 . zobacz
2019-12-18 12:44 . zobacz
2019-12-18 10:56 . zobacz
2019-10-01 08:46 . zobacz
2019-09-30 09:56 . zobacz
2019-09-30 09:47 . zobacz
2019-09-30 08:28 Kinga Freindl zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1557