Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
drukuj

Deklaracja dostępności

Instytut Podstaw Informatyki PAN zapewnia dostępność strony https://www.e-bip.org.pl/ipipan/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie funkcjonalności serwisu e-bip.org.pl i bazując na deklaracji operatora tego serwisu. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu BIP. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej ipi@ipipan.waw.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna Instytutu 

Wejście do budynku możliwe jest za pomocą 2-óch wejść – wejścia głównego od strony ul. Jana Kazimierza oraz wejścia parkingowego bezpośrednio z parkingu wewnętrznego Instytutu. Do wejścia głównego prowadzą schody natomiast przy wejściu parkingowym znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Dla gości przeznaczone są oba wejścia. 

Nad wejściami brak jest systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego i po prawej stronie od wejścia parkingowego. Brak jest przejść zabezpieczonych bramkami ograniczającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są pomieszczenia na wszystkich kondygnacjach użytkowych budynku. W budynku znajduje się winda.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, na prawo od wejścia głównego.

Na parkingu wewnętrznym Instytutu wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wjazd na parking wewnętrzny Instytutu znajduje się od strony ul. Władysława Warneńczyka.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Instytucie nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Instytucie brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Ciesiołka
Odpowiada:Michał Ciesiołka
Wytworzył:Michał Ciesiołka
Data ostatniej zmiany:2021-03-23 16:58:21

Archiwum

Data Autor
2021-01-16 00:22 Michał Ciesiołka zobacz
2021-01-16 00:19 Michał Ciesiołka zobacz
2021-01-14 12:03 Michał Ciesiołka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1243