drukuj

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania PBP KP w Kaliszu

Biblioteka jest otwarta dla użytkowników:

od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-19.00, soboty w godz. 9.00-14.00

Filie 9.00-17.00, soboty w godz. 9.00-13.00 (tylko 1-sza w miesiącu)


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Książnica Pedagogiczna w Kaliszu działa na podstawie następujących aktów prawnych:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.1379 ze zm.)
  • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.  poz. 642 ze zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 369)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r. nr 89, poz. 825)
  • Statutu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Książnicy Pedagogicznej w Kaliszu

Artykuły

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jarosław Kołodziej
Odpowiada:Jarosław Kołodziej
Wytworzył:Jarosław Kołodziej
Data ostatniej zmiany:2018-02-14 17:07:03

Archiwum

Data Autor
2018-02-14 16:47 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-12 20:25 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-12 20:22 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-12 20:21 Jarosław Kołodziej zobacz
2018-02-12 20:11 Jarosław Kołodziej zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 254