Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących "MERITUM" im. Piotra Kołodzieja w Siemianowicach Śląskich
drukuj

Przedmiot działalności

Cele i zadania szkoły:

Zespół realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie o Systemie oświaty, ustawie Prawo oświatowe, ustawie Karta Nauczyciela oraz w przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także cele i zadania wynikające ze szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.


Celem nauczania, kształcenia i wychowania jest wszechstronny, intelektualny, emocjonalny, moralno-społeczny i fizyczny rozwój uczniów, opierający się o ich indywidualne zainteresowania i predyspozycje, a pozostający w zgodzie z zasadami ochrony środowiska naturalnego i ekologicznego stylu życia. Szkoła przygotowuje uczniów do dojrzałego życia i pełnienia określonej roli w społeczeństwie. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom równe traktowanie i tolerancję światopoglądową oraz prawo do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
W planach pracy szkoły uwzględnia się priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty.


Organami ZSTiO "Meritum" są:

  • Dyrektor Zespołu,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Kopaczek
Odpowiada:Paweł Kopaczek
Wytworzył:Paweł Kopaczek
Data ostatniej zmiany:2023-06-29 12:08:05

Archiwum

Data Autor
2023-06-29 11:36 Paweł Kopaczek zobacz
2023-06-29 11:34 Paweł Kopaczek zobacz
2023-06-29 10:43 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 124