Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
drukuj

Pracownicy

Dział Finansowo-Księgowy (FK)

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Burlińska Katarzyna

Główna Księgowa

89 642 97 70

209

 

Sekcja Finansowo-Księgowa

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Trzcińska Anna 

Zastępca kierownika

89 642 97 70

209

Grendzińska Katarzyna

Inspektor ds. księgowo-finansowych

89 642 97 68

208

Sągol Katarzyna

Referent

89 642 97 68

208

 

Kasa

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Jankiewicz Grażyna

Inspektor ds. księgowo-finansowych

Prowadzenie kasy

89 642 97 57

7A

 

Dział Realizacji Pomocy i Sprawozdawczości (RP)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Dudka Marta

kierownik Działu

89 642 97 59

107

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Bociańska Iwona

Rejon socjalny nr 05

89 642 97 62

14

Dołęgowski Ariel

Rejon socjalny nr 01

89 642 97 89

1

Dzilińska Katarzyna

Rejon socjalny nr 11

89 642 97 76

13

Gawryńska Marzena

Rejon socjalny nr 02

89 642 97 63

6

Just Marta

Rejon socjalny nr 03

89 642 97 76

13

Kluczkowska-Begej Dorota

Rejon socjalny nr 15

89 642 97 64

12

Krasowska Beata

Rejon socjalny nr 12

89 642 97 56

5

Micewicz Katarzyna

Rejon socjalny nr 06

89 642 97 87

6

Nycz Magdalena

Rejon socjalny nr 07

89 642 97 63

4

Sylwia Kaleta

Rejon socjalny nr 13

89 642 97 62

4

Rosiak Adriana

Koordynator

Rejon socjalny nr 16

89 642 97 58

Sochoń Wojciech

Rejon socjalny nr 14

89 642 97 89

1

Stanulewicz Ewa

Rejon socjalny nr 10

89 642 97 56

5

Sułowska Anna

Rejon socjalny nr 09

89 642 97 66

7

 

Sekcja Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej i Sprawozdawczości

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Syga Karolina

Usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, archiwum zakładowe, rozliczanie dożywiania w szkołach

89 642 97 72

104

Nyga Arletta

Wprowadzanie danych do systemów komputerowych, schroniska dla osób bezdomnych, placówki Senior+,

środowiskowe domy samopomocy, wynagrodzenie dla opiekunów prawnych

89 642 97 73

104

Sylwia Waśniewska

 

 

89 642 97 77

104

 

Sekcja Asysty Rodzinnej

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Krawczyk Regina

Asystent rodziny

89 642 97 79

9

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SR)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Taciak Marcin

Kierownik Działu

89 642 97 50

111

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Kastrau Aneta

Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

89 642 97 77

108

Frątczak-Włas Ewa

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

89 642 97 54

110

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Chrostowska-Makara Maja

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od D do F, od M do N oraz P W

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", zaświadczenia

89 642 97 53

113

Dziedzicka Kazimiera

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od A do C, Ł oraz P T W

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", zaświadczenia

89 642 97 52

114

Beata Graczyk

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od Sz do Ż

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", zaświadczenia

89 642 97 61

112

Kastrau Aneta

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od S do Ś Ż Y

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", zaświadczenia

89 642 97 83

108

Pukszta Karolina

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od K do L, R SZ

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", zaświadczenia

89 642 97 78

115

Solarz Weronika

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Wnioskodawcy o nazwiskach na litery od G do J, O oraz R U Z

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, świadczenia "Dobry start", zaświadczenia

89  642 97 81

116

 

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów (DM)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Assas-Konecka Kamila

 

Karolina Tankielun

Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny

 

Pomoc materialna dla uczniów

89 642 97 51

109

 

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Ciosek Dorota

Sekretariat, szkolenia, gospodarka
materiałami biurowymi,
wydawanie decyzji
z pomocy społecznej, wydawanie zaświadczeń
w zakresie pomocy społecznej

89 646 22 01

102

 

 

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Just Adam

Inspektor

89 642 97 75

205

 

 

89 642 97 75

204

Zagrajek Paulina

Referent

89 642 97 75

204

Punkt Konsultacyjny (psycholog, terapeuta,konsultant ds.ppwr)

Nazwisko i imię Zakres konsultacji Nr telefonu

Nr pokoju

 

Mariola Niedoba Psycholog 89 6429788 207
Elżbieta Rosiewicz Terapeuta 89 6429788 207
Katarzyna Guziewicz Konsultant ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie 89 6429788 207

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Zarycińska
Odpowiada:Katarzyna Zielińska
Wytworzył:Katarzyna Zielińska
Data ostatniej zmiany:2021-05-06 11:08:52

Archiwum

Data Autor
2021-04-30 11:12 Ewa Zarycińska zobacz
2021-04-29 11:50 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-19 10:29 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-09 17:43 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-09 17:42 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-09 17:20 Ewa Zarycińska zobacz
2021-02-04 10:17 Ewa Zarycińska zobacz
2020-11-27 12:23 Ewa Zarycińska zobacz
2020-11-16 12:20 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 12:35 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 12:33 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 11:02 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 11:01 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 10:59 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 10:43 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 10:10 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 09:10 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 09:08 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 09:04 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-27 11:42 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 15:16 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 15:07 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 15:01 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 14:59 Ewa Zarycińska zobacz
2020-08-29 09:26 Ewa Zarycińska zobacz
2020-08-04 07:35 Ewa Zarycińska zobacz
2020-08-04 07:33 Ewa Zarycińska zobacz
2020-06-03 16:21 Ewa Zarycińska zobacz
2020-06-03 16:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-05-11 19:21 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-02-15 09:26 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-02-15 09:24 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-02-03 09:18 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:16 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:16 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:14 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:11 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:08 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-02 20:44 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:28 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:21 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:19 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:15 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:11 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:10 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:51 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:47 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:47 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:45 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:43 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:41 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:05 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:04 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:02 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 21:57 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 21:24 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 21:15 Andrzej Grendziński zobacz
2019-10-07 21:06 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-09-02 15:11 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-06-03 08:48 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-05-29 07:57 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-03-15 15:27 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-02-07 10:58 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-11-26 08:29 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-07-09 10:34 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-03-16 14:40 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-01-10 09:23 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-01-10 09:22 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-01-10 09:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-05-24 07:49 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-05-21 18:36 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-05-17 14:21 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-03-23 07:27 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-08-25 13:17 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-06-15 09:05 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-06-13 12:36 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-05-18 13:41 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-05-18 13:29 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-04-12 21:51 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-29 08:18 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-29 08:18 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-22 14:03 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-22 11:38 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-01-07 10:10 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-01-07 10:00 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-09-01 08:18 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-09-01 08:13 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-06-22 07:55 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-05-07 12:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-05-07 07:33 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-05-07 07:32 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 14:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 13:19 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 13:17 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 13:16 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-05 14:59 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-05 14:59 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:36 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:32 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:26 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:25 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-07-09 08:19 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-07-03 08:08 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-03-21 12:26 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-03-21 12:21 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-03-15 09:08 Sławomir Pietrucha zobacz
2013-03-27 12:48 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5357