Biuletyn Informacji Publicznej
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie
drukuj

Pracownicy

Dział Finansowo-Księgowy (FK)

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Burlińska Katarzyna

Główna Księgowa

89 642 97 70

209

 

Sekcja Finansowo-Księgowa

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Trzcińska Anna 

Zastępca kierownika

89 642 97 70

209

Grendzińska Katarzyna

Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych

89 642 97 68

208

Sągol Katarzyna

Podinspektor

89 642 97 68

208

 

Kasa

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

Jankiewicz Grażyna

Starszy inspektor ds. księgowo-finansowych

Prowadzenie kasy

89 642 97 57

7A

 

Dział Realizacji Pomocy i Sprawozdawczości (RP)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Dudka Marta

Kierownik Działu RP

89 642 97 59

107

 

Sekcja Pomocy Środowiskowej

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Bociańska Iwona

Rejon socjalny nr 05

89 642 97 62

14

Burak Sylwia

 

Rejon socjalny nr 16

89 642 9763

4

Dołęgowski Ariel

Rejon socjalny nr 01

89 642 97 89

1

Dzilińska Katarzyna

Rejon socjalny nr 11

89 642 97 76

13

Gawryńska Marzena

Rejon socjalny nr 02

89 642 97 63

6

Just Marta

Rejon socjalny nr 03

89 642 97 76

13

Kalinowska Agnieszka

 

Rejon socjalny nr 04

89 6429766

7

Kluczkowska-Begej Dorota

Rejon socjalny nr 15

89 642 97 64

12

Krasowska Beata

Rejon socjalny nr 12

89 642 97 56

5

Micewicz Katarzyna

Rejon socjalny nr 06

89 642 97 87

12

Nycz Magdalena

Rejon socjalny nr 07

89 642 97 63

4

  Wiśniewska Izabela

Rejon socjalny nr 13

89 642 97 62

13

Rosiak Adriana

Koordynator

Rejon socjalny nr 16

89 642 97 58

Sochoń Wojciech

Rejon socjalny nr 14

89 642 97 89

1

Stanulewicz Ewa

Rejon socjalny nr 10

89 642 97 56

5

Sułowska Anna

Rejon socjalny nr 09

89 642 97 66

7

 

Sekcja Realizacji Świadczeń Pomocy Społecznej i Sprawozdawczości

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Syga Karolina

Usługi opiekuńcze, domy pomocy społecznej, archiwum zakładowe, rozliczanie dożywiania w szkołach

89 642 97 72

104

Nyga Arletta

zasiłki stałe, ubezpieczenia zdrowotne dot. zasiłków stałych i uczestników  CIS, schroniska dla osób bezdomnych, placówki Senior+, środowiskowe domy samopomocy, wynagrodzenia dla opiekunów prawnych, rozliczanie dożywiania w szkołach, sporzadzanie sprawozdań oraz zapotrzebowań z zakresu realizowania zadań pomocy społecznej, sporzadzanie arkusza oceny zasobów pomocy społecznej

89 642 97 73

105

 Waśniewska Sylwia

 

przekazanie spraw według właściwości, wydawanie decyzji w sprawie ubezpieczenia zdrtowotnego,realizacja projektów

89 642 97 77

104

 

Sekcja Asysty Rodzinnej

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Bartosiak Agnieszka

Asystent rodziny

89 642 97 79

9


 Kotuszewska Ewa

 

Asystent rodziny

89 642 97 79

9

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych (SR)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

 

 Kastrau Aneta

p.o. Kierownik Działu

89 642 97 50

110

 

Sekcja Funduszu Alimentacyjnego

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Graczyk Beata

Przyjmowanie wniosków i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego

89 642 97 78

115

Frątczak-Włas Ewa

Prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych

89 642 97 81

115a

 

Sekcja Świadczeń Rodzinnych

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Karolina Pukszta

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,  zaświadczenia

89 642 97 54

111

Solarz Weronika

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,   zaświadczenia

89 642 9761

112

Rodzik Ewelina

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,  zaświadczenia

89 642 97 53

113

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,  zaświadczenia

 

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,  zaświadczenia

 

 

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz zasiłków dla opiekunów

Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,  zaświadczenia

 

 

 

Sekcja Dodatków Mieszkaniowych i Pomocy Materialnej dla Uczniów (DM)

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Tankielun Karolina

 

Pomoc materialna dla uczniów, kadry

89 642 97 83

108

Assas-Konecka Kamila

 

Dodatki mieszkaniowe, dodatek energetyczny, pomoc materialna dla uczniów

89 642 97 51

109

 

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

 

Biuro Obsługi Interesanta

przyjmowanie wniosków, wydawanie decyzji

89 6462201

2

Ciosek Dorota

Sekretariat, szkolenia, gospodarka
materiałami biurowymi,
wydawanie decyzji
z pomocy społecznej, wydawanie zaświadczeń
w zakresie pomocy społecznej

89 6429765

202

 

 

Sekcja Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nazwisko i imię

Zakres pracy

Nr telefonu

Nr pokoju

Just Adam

Inspektor

89 642 97 75

205

Małgorzata Konczanin

Psycholog

89 642 97 75

204

 Kołdys Monika

(zastępstwo za Paulinę Zagrajek)

Referent

89 642 97 75

204

Punkt Konsultacyjny (psycholog, terapeuta,konsultant ds.ppwr)

Nazwisko i imię Zakres konsultacji Nr telefonu

Nr pokoju

 

Niedoba Mariola Psycholog 89 6429788 207
 Rosiewicz Elżbieta Terapeuta 89 6429788 207
 Guziewicz Katarzyna Konsultant ds.przeciwdziałania przemocy w rodzinie 89 6429788 207

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dorota Ciosek
Odpowiada:Katarzyna Zielińska
Wytworzył:Dorota Ciosek
Data ostatniej zmiany:2021-10-22 18:32:16

Archiwum

Data Autor
2021-10-14 12:51 Dorota Ciosek zobacz
2021-10-04 12:16 Dorota Ciosek zobacz
2021-10-01 14:38 Dorota Ciosek zobacz
2021-09-02 13:30 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-25 14:43 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-24 11:22 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-23 14:51 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-23 14:29 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-16 10:13 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-13 12:29 Dorota Ciosek zobacz
2021-08-13 11:21 Dorota Ciosek zobacz
2021-07-27 13:17 Dorota Ciosek zobacz
2021-07-27 12:41 Dorota Ciosek zobacz
2021-07-13 13:50 Dorota Ciosek zobacz
2021-05-06 11:08 Ewa Zarycińska zobacz
2021-04-30 11:12 Ewa Zarycińska zobacz
2021-04-29 11:50 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-19 10:29 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-09 17:43 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-09 17:42 Ewa Zarycińska zobacz
2021-03-09 17:20 Ewa Zarycińska zobacz
2021-02-04 10:17 Ewa Zarycińska zobacz
2020-11-27 12:23 Ewa Zarycińska zobacz
2020-11-16 12:20 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 12:35 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 12:33 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 11:02 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 11:01 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 10:59 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 10:43 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 10:10 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 09:10 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 09:08 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-29 09:04 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-27 11:42 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 15:16 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 15:07 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 15:01 Ewa Zarycińska zobacz
2020-10-13 14:59 Ewa Zarycińska zobacz
2020-08-29 09:26 Ewa Zarycińska zobacz
2020-08-04 07:35 Ewa Zarycińska zobacz
2020-08-04 07:33 Ewa Zarycińska zobacz
2020-06-03 16:21 Ewa Zarycińska zobacz
2020-06-03 16:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-05-11 19:21 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-02-15 09:26 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-02-15 09:24 Sławomir Pietrucha zobacz
2020-02-03 09:18 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:16 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:16 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:14 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:11 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-03 09:08 Andrzej Grendziński zobacz
2020-02-02 20:44 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:28 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:21 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:19 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:15 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:11 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-30 09:10 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:51 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:47 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:47 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:45 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:43 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:41 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:05 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:04 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 22:02 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 21:57 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 21:24 Andrzej Grendziński zobacz
2020-01-11 21:15 Andrzej Grendziński zobacz
2019-10-07 21:06 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-09-02 15:11 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-06-03 08:48 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-05-29 07:57 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-03-15 15:27 Sławomir Pietrucha zobacz
2019-02-07 10:58 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-11-26 08:29 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-07-09 10:34 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-03-16 14:40 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-01-10 09:23 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-01-10 09:22 Sławomir Pietrucha zobacz
2018-01-10 09:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-05-24 07:49 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-05-21 18:36 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-05-17 14:21 Sławomir Pietrucha zobacz
2017-03-23 07:27 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-08-25 13:17 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-06-15 09:05 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-06-13 12:36 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-05-18 13:41 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-05-18 13:29 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-04-12 21:51 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-29 08:18 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-29 08:18 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-22 14:03 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-03-22 11:38 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-01-07 10:10 Sławomir Pietrucha zobacz
2016-01-07 10:00 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-09-01 08:18 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-09-01 08:13 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-06-22 07:55 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-05-07 12:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-05-07 07:33 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-05-07 07:32 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 14:20 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 13:19 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 13:17 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-19 13:16 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-05 14:59 Sławomir Pietrucha zobacz
2015-01-05 14:59 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:36 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:32 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:26 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-11-06 14:25 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-07-09 08:19 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-07-03 08:08 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-03-21 12:26 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-03-21 12:21 Sławomir Pietrucha zobacz
2014-03-15 09:08 Sławomir Pietrucha zobacz
2013-03-27 12:48 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 6489