Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.
drukuj

Misja i wizja

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. powstało z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mława, na podstawie Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r. W nowej spółce Miasto objęło 100 % udziałów.

Historia:

Miejska Służba Drogowa w Mławie (dalej MSD) powstała w 1995 roku jako jednostka organizacyjna Miasta Mława (Uchwała nr XIX/193/95 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1995r. w sprawie przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w Mławie).

 

Do zadań MSD należało w szczególności:

wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieżącymi ich powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;

wykonywanie inwestycji drogowych;

produkcja prefabrykatów drogowych;

naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;

wykonywanie, naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na zlecenie organów odpowiedzialnych za stan znaków w mieście;

prowadzenie nw. działalności na rzecz innych zleceniodawców:

  1. a) działalność handlowa
  2. b) inne usługi zlecone np.: transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.

MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego. Nadzór i kontrolę nad działalnością MSD sprawował Burmistrz Miasta Mława i on też zatrudniał dyrektora zakładu, który kierował całokształtem pracy Zakładu.

Uchwałą z 29 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Mławie zdecydowała o przekształceniu Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława.
Akt założycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka z o.o. podpisano 2 stycznia 2008 roku. Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, wszelkie jego zobowiązania (§ 4 Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie). Ideą przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności. Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego i powiatów sąsiednich.

Deklarujemy otwartość na każdego rodzaju współpracę i propozycje Zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Roman Zygner
Odpowiada:Roman Zygner
Wytworzył:Roman Zygner
Data ostatniej zmiany:2023-11-16 17:19:41

Archiwum

Data Autor
2023-11-16 17:19 Roman Zygner zobacz
2023-11-16 17:16 Roman Zygner zobacz
2021-03-05 14:23 Roman Zygner zobacz
2021-03-04 14:09 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 508