Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
MŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWO - MOSTOWE MPDM SP. Z O.O.
drukuj

Misja i wizja

Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe Sp. z o.o. powstało z przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej, będącej jednostką organizacyjną Miasta Mławy, na podstawie Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie z dnia 28 grudnia 2007 r.
W nowej spółce Miasto objęło 100 % udziałów.

Trochę historii....
Miejska Służba Drogowa w Mławie powstała w 1995 roku jako jednostka organizacyjna Miasta Mławy. Działała w oparciu o przepisy: 

 • Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r Nr 142 poz.1511 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz.U z 2003 Nr 15 poz.148 ze zm.)
 • Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych ( Dz.U z 2000 r Nr 71 poz 838 ze zm.)
 • Uchwały nr XIX/193/95 Rady Miasta z dnia 29 grudnia 1995r w sprawie przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w Mławie.

Do zadań MSD należało w szczególności:

 • wykonywanie prac i czynności o charakterze porządkowym związanym z utrzymaniem w pełnej przydatności techniczno-eksploatacyjnej dróg, ulic, placów łącznie z remontami bieżącymi ich powierzchni oraz remontów kapitalnych tych urządzeń;
 • wykonywanie inwestycji drogowych;
 • produkcja prefabrykatów drogowych; 
 • naprawa nawierzchni po dokonanych rozkopach ulicznych na zlecenie i koszt wykonawcy rozkopów;
 • wykonywanie , naprawa, ustawienie i konserwacja znaków drogowych, barier ochronnych itp., na zlecenie organów odpowiedzialnych za stan znaków w mieście;
 • prowadzenie n/w działalności na rzecz innych zleceniodawców:
  a) działalność handlowa
  b) inne usługi zlecone np.: transportowe, wynajem sprzętu, budowlane itp.

MSD, jako jednostka finansów publicznych, prowadziła gospodarkę finansową w formie zakładu budżetowego. Nadzór i kontrolę nad działalnością MSD sprawował Burmistrz Miasta Mławy i on też zatrudniał dyrektora zakładu, który kierował całokształtem pracy Zakładu.

Uchwałą z 29 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Mławie zdecydowała o przekształceniu Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mławy. Akt założycielski Mławskiego Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego Spółka z o.o. podpisano 2 stycznia 2008 roku.

Spółka przejęła wszystkich pracowników, cały majątek zakładu, wszelkie jego zobowiązania (§ 4 Uchwały Nr XVIII/183/2007 Rady Miejskiej w Mławie). Ideą przekształcenia Miejskiej Służby Drogowej w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Mława było usprawnienie oraz rozszerzenie zakresu jej działalności.

Działalność Spółki koncentruje się na obszarze województwa mazowieckiego, głównie powiatu mławskiego i powiatów sąsiednich.

Deklarujemy otwartość na każdego rodzaju współpracę i propozycje Zamawiającego.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Roman Zygner
Odpowiada:Roman Zygner
Wytworzył:Roman Zygner
Data ostatniej zmiany:2021-03-05 14:23:42

Archiwum

Data Autor
2021-03-04 14:09 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 376