Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

Konserwacja muzealiów w 2019 r

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartość w złotych kwoty określonej 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) pn.:

 

„Konserwacja muzealiów przeznaczonych do ekspozycji na wystawie stałej

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku realizowanej w ramach Wieloletniego Programu Rządowego (WPR) pn. „Budowa kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku” przyjętego w uchwale nr 169/2011 Rady Ministrów z dnia 6 września 2011 r. z późniejszymi zmianami.”

Nr ref.: ZP/MJP/DZ/1/2019

 

Uwaga - nowy termin składania ofert: 11.07.2019 r  godz. 14:00

 

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem:

 https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=14a9540f-5c5c-404b-a018-ad78eccaf045

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2019-08-14 14:57:30

Archiwum

Data Autor
2019-08-05 15:04 Agata Grochowicka zobacz
2019-07-12 07:51 Agata Grochowicka zobacz
2019-07-11 16:12 Agata Grochowicka zobacz
2019-07-09 17:46 Agata Grochowicka zobacz
2019-07-05 15:17 Agata Grochowicka zobacz
2019-07-02 14:51 Agata Grochowicka zobacz
2019-06-28 15:31 Agata Grochowicka zobacz
2019-06-28 15:24 Agata Grochowicka zobacz
2019-06-28 15:18 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 568