Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
drukuj

usługi serwisowe instalacji sanitarnej

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) na:

 

Usługi serwisowe instalacji sanitarnej w obiektach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

Nr ref.: ZP/MJP/17/2020

 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 06.11.2020 r. o godz. 10:00.

ogłoszenie o zamówieniu oraz siwz

wyjaśnienia siwz

informacja o wyniku postępowania

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agata Grochowicka
Odpowiada:Agata Grochowicka
Wytworzył:Agata Grochowicka
Data ostatniej zmiany:2020-11-09 08:36:38

Archiwum

Data Autor
2020-11-02 12:03 Agata Grochowicka zobacz
2020-10-29 15:52 Agata Grochowicka zobacz
2020-10-29 15:51 Agata Grochowicka zobacz
2020-10-29 15:50 Agata Grochowicka zobacz
2020-10-29 15:48 Agata Grochowicka zobacz
2020-10-29 15:48 Agata Grochowicka zobacz
2020-10-29 15:34 Agata Grochowicka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 235