Biuletyn Informacji Publicznej
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Pyskowicach
drukuj

Przedmiot działalności

OPP prowadzi dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w pyskowickich szkołach. Rozwija różnorodne zainteresowania i uzdolnienia wychowanków, pogłębia oraz rozszerza ich wiedzę i umiejętności wykraczające poza szkolne programy nauczania, stwarza warunki do rozwoju intelektualnego, artystycznego, fizycznego itp.

 

Misja OPP w Pyskowicach

  • Zapewniamy dzieciom i młodzieży atrakcyjną ofertę edukacyjną dla rozwoju ich uzdolnień
  • Wspieramy każdego wychowanka, aby mógł wszechstronnie i harmonijnie rozwijać się zgodnie z osobistymi potrzebami,talentami i możliwościami
  • Uczymy wychowanków umiejętności utożsamiania się i samorealizacji we własnym mieście, regionie, ojczyźnie i zjednoczonej Europie
  • Wspomagamy rodziców i nauczycieli w ich wychowawczej roli.
 
 

W Gminie Pyskowice działa Ognisko Pracy Pozaszkolnej. Jest to placówka oświatowa finansowana z dotacji Powiatu Gliwickiego przekazanej na mocy porozumienia pomiędzy Powiatem Gliwickim  a Gminą Pyskowice. Ognisko Pracy Pozaszkolnej  prowadzi zajęcia dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych z terenu Pyskowice oraz szkół podstawowych z terenu Gmin Toszek, Wielowieś i Rudziniec.

Powiat Gliwicki

Powiat Gliwicki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Smyl
Odpowiada:Anna Smyl
Wytworzył:Katarzyna Wondołowska
Data ostatniej zmiany:2021-08-31 08:26:19

Archiwum

Data Autor
2021-08-26 11:35 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 253