Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole nr 1 w Płońsku
drukuj

Sprawozdania finansowe

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2021 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  - BILANS jednostki Przedszkola nr 1 w Płońsku, sporządzony na dzień  2021-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku: 

https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/33664

Publikacja sprawozdania finansowego- BILANSU za 2020 rok

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  - BILANS jednostki Przedszkola nr 1 w Płońsku, sporządzony na dzień  2020-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku: 

https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/29644

Publikacja sprawozdania finansowego - BILANSU za 2022 rok

 10 maja  2023 r.

Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe  - BILANS jednostki ……………………………………………………………………………………………………….     sporządzony na dzień                     2022-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku: 

 https://www.e-bip.org.pl/zopoplonsk/36959

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Ewa Lewandowska
Odpowiada:Ewa Lewandowska
Wytworzył:Ewa Lewandowska
Data ostatniej zmiany:2023-06-19 08:43:43

Archiwum

Data Autor
2022-09-05 18:21 Ewa Lewandowska zobacz
2022-04-28 18:48 Alina Paczkowska zobacz
2021-04-23 14:53 Alina Paczkowska zobacz
2021-04-23 14:52 Alina Paczkowska zobacz
2021-04-23 14:49 Alina Paczkowska zobacz
2021-04-23 14:44 Alina Paczkowska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 909