Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna - Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lubartowie
drukuj

Sprawozdania finansowe

Inormuję, że zgodnie z § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2017r., poz.1911 z poźn. zm. ), sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego po roku sprawozdawczym, w Biuletynie Informacji Publicznej sporządzających sprawozdania.

W załączonym pliku znajdują się sprawozdania finansowe Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie za 2018r..

Konrad Saweczko,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubartowie,

Kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lubartowie

Osoby odpowiedzialne

Autor:Henryk Kadłubiak
Odpowiada:Henryk Kadłubiak
Wytworzył:Henryk Kadłubiak
Data ostatniej zmiany:2023-08-07 11:07:01

Archiwum

Data Autor
2019-05-09 09:00 Konrad Saweczko zobacz
2019-05-09 08:59 Konrad Saweczko zobacz
2019-05-09 08:58 Konrad Saweczko zobacz
2019-05-09 08:44 Konrad Saweczko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1215