Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Miasto Kostrzyn nad Odrą ul. Graniczna 2 Przedszkole Miejskie Nr 4 "Bajka"
drukuj

Organy przedszkola

Organami przedszkola są:

1) Dyrektor przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców.

Dyrektor przedszkola:

1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy;

3) jest organem nadzoru pedagogicznego;

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą.

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola, w jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna:

1) uchwala regulamin swojej działalności;

2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia dziecka z listy uczęszczających do przedszkola;

5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;

6) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

Rada Pedagogiczna posiada również kompetencje opiniujące, m.in.:

1) opiniuje programy wychowania przedszkolnego;

2) opiniuje projekt finansowy przedszkola;

3) opiniuje wnioski o nagrody dla dyrektora oraz dla nauczycieli.

Skład Rady Pedagogicznej:

Przewodnicząca: mgr Jolanta Bogusz

Członkowie:

- mgr Monika Guzowska

- mgr Żaneta Bławat

- mgr Magdalena Dudziak

- mgr Marta Karaszewska

- Mariola Niciak

- Iwona Lencewicz

-Jadwiaga Moczulska.

Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.

Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.

Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł.

Do kompetencji Rady Rodziców należy, m.in.:

1) opiniowanie projektu finansowego przedszkola;

2) opniowanie programów innowacji pedagogicznych;

3) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Marta Kolasa
Odpowiada:Jolanta Bogusz
Wytworzył:Marta Kolasa
Data ostatniej zmiany:2018-03-27 11:23:51

Archiwum

Data Autor
2018-03-27 10:53 Marta Kolasa zobacz
2012-09-18 13:47 Marta Kolasa zobacz
2012-09-18 13:47 Marta Kolasa zobacz
2012-09-14 08:28 Marta Kolasa zobacz
2012-09-14 08:26 Marta Kolasa zobacz
2012-06-05 16:33 Marta Kolasa zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 897