Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Podlaski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.
drukuj

Organizacja

ZARZĄD

Artur Duda– Prezes Zarządu
 

RADA NADZORCZA

PRZEWODNICZĄCY:

Mateusz Olchanowski

WICEPRZEWODNICZĄCA: 

Robert Jabłoński

SEKRETARZ:

Wiktoria Wnorowska

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Organami statutowymi Podkarpackiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. są:

 

ZARZĄD

Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Do zakresu działań Zarządu należą wszystkie sprawy związane z działalnością Podlaskiego Fuduszu Rozwoju sp. z o.o., które nie zostały zastrzeżone ustawą Kodeks spółek handlowych albo Aktem założycielskim spółki, jako przypisane do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej.

 

Szczegółowy zakres kompetencji oraz zasady działania Zarządu zostały określone w Akcie założycielskim spółki.

 

RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza między innymi sprawuje stały nadzór nad Podlaskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. we wszystkich dziedzinach jego działalności.

Szczegółowy zakres kompetencji Rady Nadzorczej jest określony w Akcie założycielskim spółki. Rada Nadzorcza działa na podstawie Regulaminu Rady Nadzorczej.

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Wszystkie uprawienia Zgromadzenia Wspólników wykonuje Zarząd Województwa Podlaskiego, jako jedyny wspólnik Podlaskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o.

Szczegółowy zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników jest określony w Akcie założycielskim spółki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Artur Duda
Odpowiada:Artur Duda
Wytworzył:Artur Duda
Data ostatniej zmiany:2024-03-06 10:15:40

Archiwum

Data Autor
2024-03-06 10:11 Artur Duda zobacz
2024-03-06 09:45 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 68