Biuletyn Informacji Publicznej
Publiczne Przedszkole Nr 1
drukuj

Dostęp do Informacji Publicznej

Dostęp do Informacji Publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi.

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej z zastrzeżeniem art. 5 wyżej wymienionej ustawy.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez: ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych na wniosek osoby zainteresowanej.

Wzór wniosku do pobrania w załączniku.

Udzielenie informacji publicznej na wniosek

Pisemne wnioski o udostępnienie informacji publicznej można złożyć w Publicznym Przedszkolu Nr 1 (Al. Wojska Polskiego 21 59-500 Lwówek Śląski).  W przypadku składania wniosku drogą elektroniczną, jednym właściwym adresem jest: przedszkole.nr1@poczta.onet.pl.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia, nie wymaga wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, Publiczne Przedszkole Nr 1 powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia warunków formalnych, podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może wystąpić o jego uzupełnienie. Brak reakcji ze strony wnioskującego, w ciągu 7 dni, skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli Publiczne Przedszkole Nr 1 będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Placówka może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej kosztom udostępnienia tej informacji. Informacja zostanie udostępniona po uiszczeniu należnej opłaty, o której wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Anna Opieka-Weidner
Odpowiada:Renata Twardygrosz
Wytworzył:Renata Twardygrosz
Data ostatniej zmiany:2023-05-30 12:10:50

Archiwum

Data Autor
2021-03-30 09:59 Anna Opieka-Weidner zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 74