drukuj

Wykaz dróg powiatowych

 

 
Przebieg dróg powiatowych na terenie powiatu kieleckiego
Nowy numer Nazwa drogi będącej w kategorii dróg powiatowych  określenie odcinka Dł. Odcinka drogi (mb)
początek koniec
0001 T Lisów - Brody - Maleszowa - Gumienice - Towarzystwo - Strojnów - Drugnia 0+000 13+087 13087,0
0002 T Piotrkowice - Maleszowa 0+000 4+385 4385,0
0003 T Piotrkowice - Grabowiec - Włoszczowice  0+000 2+700 2700,0
0004 T Wesoła - Ługi - Maleszowa 0+000 6+153 6153,0
0005 T Piotrkowice - Suliszów - Jasień 0+000 8+536 8536,0
0006 T Chmielnik - Dezyderów - dr. pow. Nr 0005T 2+100 4+500 2400,0
0007 T Dojazd do stacji kolejowej w Chmielniku 0+000 0+800 800,0
0009 T Gołuchów -Żydowek -Wola Żydowska -Samostrzałów -Sędziejowice -Śladków Duży 6+102 11+152 5050,0
0020 T Przededworze - Lesisko - Sędziejowice 0+000 5+500 5500,0
0021 T Chmielnik - Śladków Duży - Chomentówek - Szarbków - Włochy - Pińczów 0+950 9+550 8600,0
0022 T Chmielnik - Lubania - Różanka - Wierzbie - Drugnia Zakarczmie - Zalesie - Rudki - Potok -Życiny 1+300 11+600 10300,0
20+260 22+311 2051,0
0023 T Chmielnik - Zrecze Małe - Rzeszutki - Zagrody - Janowice Raczyckie - Maciejowice -  Wólka Bosowska - Ruda 0+950 4+950 4000,0
0024 T Chmielnik - Ciecierze - Szyszczyce -Suskrajowice - Kostera - Służów - Posada - Bugaj - Kołaczkowice - Skrobaczów - Stopnica 2+350 7+780 5430,0
0025 T Śladków Mały - Kotlice - Zawada - Balice 0+000 4+125 4125,0
0026 T Śladków Mały - Suskrajowice - Bugaj - Palonki - Bosowice - Kargów 0+000 4+060 4060,0
0058 T Borzykowa - Wygoda Borzykowska - Słabkowice - Skorzów 0+000 2+600 2600,0
0154 T Mosty - Choiny - Żerniki - Brzegi 0+000 0+950 950,0
0156 T Sobków -Wierzbica Górna - Feliksówka - Łukowa - Dębska Wola - Chałupki - Lisów 4+920 16+637 11717,0
0273 T Jedlnica - Mosty - Podzamcze 0+000 6+620 6620,0
0274 T Korzecko - Podzamcze - Chęciny 0+000 5+500 5500,0
0275 T Chęciny - Gościniec - Polichno - Miedzianka - Zajączków 0+000 10+355 10355,0
0276 T Bolmin - Milechowy - Zajączków 0+000 8+410 8410,0
0277 T Skiby - dr. pow. Nr 0275T 0+000 2+205 2205,0
0278 T Zawada - Szewce - Zagrody 0+000 6+430 6430,0
0279 T Bolmin - Podpolichno 0+000 3+933 3933,0
0280 T przez wieś Bolmin 0+000 2+041 2041,0
0281 T Bławatków - Miedzianka - Zacisze 0+000 2+485 2485,0
0282 T Rykoszyn - Gałęzice - Chęciny 0+000 5+630 5630,0
0283 T Jaworznia - Łaziska 0+000 4+010 4010,0
0284 T Micigózd - Ukraina - Brynica 0+000 2+856 2856,0
0285 T Micigózd - Podzamcze - Szczukowice 0+000 3+950 3950,0
0286 T Bobrza - Porzecze - Bugaj - Brynica - Szczukowice - Janów 0+000 14+886 14886,0
0287 T Niewachlów Drugi - Szczukowskie Górki 2+800 5+100 2300,0
0288 T przez wsie: Laskowa - Kostomłoty Drugie - Kostomłoty Pierwsze 0+000 8+690 8690,0
0289 T Samsonów - Tumlin - Miedziana Góra 0+000 6+930 6930,0
0290 T Ciosowa - Ławęczna - Herby - Miedziana Góra 0+000 6+400 6400,0
0291 T przez wieś Ćmińsk Kościelny 0+000 1+980 1980,0
0292 T Wykień Kościelny - Podgród - Tumlin - dr. pow. Nr 0289T 0+000 2+800 2800,0
0293 T przez wieś Tumlin Węgle 0+000 1+850 1850,0
0294 T Węgle - Tumlin - Umer - Ćmińsk 0+000 6+100 6100,0
0295 T Ćmińsk - Wyręba - Dąbrówka 0+000 0+900 900,0
0296 T Kielce - Zagnańsk - Zagnańsk wraz z dojazdem do stacji kolejowej Zagnańs - dr. woj. Nr 750 4+050 12+450 8400,0
0297 T Jaworze - Gruszka 0+000 2+950 2950,0
0298 T Kajetanów - Gruszka - Lekomin 0+000 2+060 2060,0
0299 T Zagnańsk - Chrusty 0+000 2+000 2000,0
0300 T Zagnańsk - Bartków - Goleniowy - Komorniki - Samsonów 0+000 4+700 4700,0
0301 T Kołomań - Piechotne - Samsonów 0+000 3+500 3500,0
0302 T Jasiów - Janaszów 0+000 4+000 4000,0
0303 T przez wieś Kaniów 0+000 2+100 2100,0
0304 T Kołomań - Samsonów 0+000 1+300 1300,0
0305 T dr. pow. Nr 15644 - Stary Szałas - dr. pow. Nr 0437T 0+000 4+610 4610,0
0306 T Zachełmie - Wąsosza 0+000 2+510 2510,0
0307 T Wąsosza - Belno - Zalezianka - Łączna - dr. kraj. Nr 7 0+000 5+000 5000,0
0308 T Kajetanów - Marczakowe Doły - Podemłynie 0+000 6+850 6850,0
0309 T Dąbrowa - Podwiśniówka - Oboźna Droga 0+000 4+620 4620,0
0310 T Dąbrowa - Stara Góra 0+000 1+280 1280,0
0311 T Masłów - Nademłynie - Brzezinki - Ciekoty 0+000 8+300 8300,0
0312 T Masłów - Wola Kopcowa - Domaszowice 0+000 6+120 6120,0
0313 T przez wieś Cisów 0+000 2+690 2690,0
0314 T Mąchocice Kapitulne (Mąchocice Dolne) - Ciekoty - Rozdole - Św. Katarzyna 0+000 9+838 9838,0
0315 T Masłów Pierwszy (Podklonówka) - Mąchocice Kapitulne 0+000 4+090 4090,0
0316 T Cedzyna - Leszczyny 0+000 2+710 2710,0
0317 T droga do Ośrodka Wypoczynkowego „Ameliówka” 0+000 0+880 880,0
0318 T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne 0+000 12+930 12930,0
0319 T Bęczków - Krajno Zagórze 0+000 7+810 7810,0
0320 T Krajno Drugie - Wymyślona - Bęczków 0+000 5+510 5510,0
0321 T przez wieś Mąchocice Scholasteria 0+000 2+570 2570,0
0322 T Porąbki - Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana 0+000 11+380 11380,0
0323 T Nowa Huta - Huta Podłysica 0+000 1+720 1720,0
0324 T Czaplów - Huta Nowa - Huta Stara - Św. Krzyż 0+000 10+025 10025,0
0325 T Bieliny Poduchowne - Zofiówka - Makoszyn 0+000 4+960 4960,0
0326 T Bieliny Poduchowne - Górki Napękowskie - Napęków 0+000 3+890 3890,0
0327 T Wola Jachowa - Pipała - Skorzeszyce 0+000 5+100 5100,0
0328 T Zagórze - Mójcza - Suków 0+000 4+290 4290,0
0329 T Radlin - Brzechów - Daleszyce 0+000 8+735 8735,0
0330 T Wola Jachowa - Górno - Niestachów 0+000 7+470 7470,0
0331 T przez wieś Niestachów 0+000 3+650 3650,0
0332 T Górno - Zagórze - Daleszyce - Słopiec - Borków 0+000 10+950 10950,0
0333 T Danków - Daleszyce 0+000 2+175 2175,0
0334 T Daleszyce - Smyków - Napęków 0+000 7+510 7510,0
0335 T Niwki Daleszyckie - dr. pow. Nr 0334T 0+000 2+940 2940,0
0336 T Smyków - Sieraków 0+000 2+720 2720,0
0337 T Makoszyn - Widełki - Wólka - Nowa Huta 0+000 8+558 8558,0
0338 T Łagów - Pustka - Bielawa - Sędek - Czyżów - Wola Wąkopna 0+000 11+950 11950,0
0339 T Bardo - Sadków 0+000 2+830 2830,0
0340 T Lechówek - Płucki - Łagów 0+000 5+600 5600,0
0342 T Łagów - Nowy Staw - Duraczów - Melonek 0+000 8+326 8326,0
0343 T Zamkowa Wola - Piotrów - Gułaczów 0+000 5+115 5115,0
0344 T przez wieś Piotrów (Zagościniec) 0+000 1+144 1144,0
0345 T Wola Łagowska - Gęsice - Niwa 0+000 7+760 7760,0
0346 T Sadków - Zbelutka - Szumsko - Lipiny 0+000 10+260 10260,0
0347 T Zbelutka - Kędziorka 0+000 5+255 5255,0
0348 T Orłowiny - Sędek 0+000 2+560 2560,0
0349 T Pierzchnica - Ujny - Holendry - Smyków - Korzenne - Drogowie - Ruda - Raków –Rakówka -gr. pow. kieleckiego 0+000 33+450 33450,0
0350 T Łukawa - Korzenno - Krośle - Celiny - Głuchów - Rudki  0+000 11+050 11050,0
0351 T przez wieś Chańcza 0+000 2+890 2890,0
0352 T Chańcza - Zapora - dr. pow. Nr 0828T 0+000 1+520 1520,0
0353 T Wola Morawicka - Radomice - Skrzelczyce - Pierzchnica - Osiny - Drugnia Rządowa -Drugnia Zakarczmie - Łagiewniki 0+000 24+807 24807,0
0354 T Lisów - Górki - Pierzchnica 0+000 4+993 4993,0
0355 T Suków - Borków - Wojciechów - Szczecno - Pierzchnica - Suchowola - Chmielnik 0+000 24+640 24640,0
0356 T Borków - Trzemeszna - Ujny 0+000 7+608 7608,0
0357 T Szczecno - Murawin - dr. pow. Nr 0356T 0+000 3+420 3420,0
0358 T Słopiec Szlachecki - dr. pow. Nr 0356T 0+000 3+200 3200,0
0359 T przez wieś Gumienice 0+000 3+105 3105,0
0360 T Pierzchnianka - Osiny 0+000 2+123 2123,0
0361 T Wojciechów - Skrzelczyce - Górki - Brody 0+00 7+116 7116,0
0362 T Radomice - Brudzów 0+000 5+556 5556,0
0363 T Młynek - Lisów 0+000 5+382 5382,0
0364 T Zagrodzie - Strojnów 0+000 2+946 2946,0
0365 T Suków - Młyny - Marzysz - Zagórze - Komórki - Wojciechów 0+000 13+240 13240,0
0366 T Obice - Dębina - Lisów 0+000 5+439 5439,0
0367 T Chmielowice - Drochów Dolny - Obice - Grabowiec 0+000 8+310 8310,0
0368 T Bilcza - Ciołków - Kuby Młyny - Podmarzysz 0+000 10+725 10725,0
0369 T Morawica - Łabędziów - Radomice 0+000 4+067 4067,0
0370 T Bieleckie Młyny - Łabędziów 0+000 2+558 2558,0
0371 T Piaseczna Górka - Zastawie - Ciołków 0+000 2+500 2500,0
0372 T Suków (Borki) - Granice - Dyminy - Suków (Babie) 0+000 5+720 5720,0
0373 T Dyminy - Suków 0+000 2+820 2820,0
0374 T Sitkówka - Kowala - Bilcza - Podgórze 0+000 6+763 6763,0
0376 T Brzeziny - Bilcza (Podgórze) 0+000 2+779 2779,0
0377 T Zagrody - Sitkówka - Lipowowice - Przymiarki - Starochęciny 0+000 11+280 11280,0
0378 T Zgórsko - Nowiny - Trzcianka - Sitkówka 0+000 3+000 3000,0
0381 T Sitkówka - Bolechowice 0+000 3+382 3382,0
0382 T Tokarnia - Wolica - Siedlce - Łukowa - Chmielowice 0+000 14+754 14754,0
0383 T Wolica - Ostrów - Golęciny - Morawica 0+000 10+024 10024,0
0384 T Brzeziny - Nida - Łazisko - Ostrów - Podlipie - Łukowa 0+000 9+006 9006,0
0385 T Wrzosy - Starochęciny 0+000 0+850 850,0
0386 T Wojkowiec - Lelusin - Feliksówka 0+000 1+335 1335,0
0387 T Dębska Wola - Drochów - Lipa - Karsy 0+000 4+050 4050,0
0388 T Chmielowice - Chomentów 0+000 1+647 1647,0
0389 T Drochów Górny - Chomentów 0+000 1+540 1540,0
0396 T Wierna Rzeka - Fanisławiczki - Fanisławice - Eustachów - Łopuszno - Jasień - Mnin  - Wólka- Rytlów - Pilczyca - Ruda Pilczycka - gr. woj. świętokrzyskiego - (Przedbórz) 0+000 16+559 16559,0
0402 T Wólka - Lasocin - Ewelinów - Fryszerka - Wojciechów - Jakubów 1+653 7+656 6003,0
0403 T Jasień - Antonielów 0+000 5+818 5818,0
0404 T Mnin - Mokre - Lasocin 2+340 3+653 1313,0
0405 T Kuźniaki - Dobrzeszów - Podgóra - Sarbice - Krężołek - Mnin 0+000 12+438 12438,0
0408 T Przegrody - Sarbice - Rogaczów 0+000 4+083 4083,0
0437 T Samsonów - Szałas - Odrowążek - Odrowąż - Wólka Plebańska - Niekłań - Furmanów - Wólka Zychowa - Boków - gr. woj. świętokrzyskiego - (Hucisko) 0+000 8+700 8700,0
0450 T Stąporków (Wołów) - Hucisko - Krasna - Serbinów - Mniów - Węgrzynów - Borki – Grzymałków - Wiązowa - Kuźniaki - Ruda Strawczyńska 10+700 31+085 20385,0
0463 T Piaski Królewiec - Pieradła - Pielaki 1+200 4+123 2923,0
0466 T Chyby - Kontrewers - Adamek 0+000 2+927 2927,0
0467 T Salata - ieradła - Zaborowice - Chyby - Serbinów - Rogowice - Długojów - Kołomań - Umer 0+000 20+010 20010,0
0468 T Zaborowice - Mniów 0+000 2+877 2877,0
0469 T dr. kraj. Nr 74 - Ćmińsk Kościelny - Kobylaki - Berlin - Przyjmo - Pępice – Cierchy - Piaski -Skoki - Grzymałków - Gliniany Las - Ostre Górki - Smyków 0+000 16+276 16276,0
0470 T Górniki - Nalewajków - Wyrębów - Kłucko - Straszów - Grzymałków 5+134 7+730 2596,0
0471 T Stanowiska - Kłucko - Filipy 6+204 7+032 828,0
0472 T Kłucko - Pałęgi - Wólka Kłucka 0+655 3+777 3122,0
0482 T Sarbice - Olszówka - Józefina - Wielebnów 0+000 3+797 3797,0
0483 T Czartoszowy - Grabownica - Marianów - dr. woj. Nr 786 0+000 2+402 2402,0
0484 T Mieczyn - Gnieździska - Wierna Rzeka - Zajączków - Skałka - Rykoszyn - Piekoszów 2+750 22+404 19654,0
0485 T Snochowice - Korczyn - Łosień - Wincentów - Piekoszów 0+000 15+730 15730,0
0486 T Snochowice - Podewsie - Kuźniaki 0+000 2+841 2841,0
0487 T Piotrowiec - Hucisko - Niedźwiedź - Oblęgór - Oblęgorek - Chełmce - Polichta - Promnik 0+000 17+793 17793,0
0488 T Węgrzynów - Piaski - Malmurzyn - Oblęgor - Strawczynek - Promnik 0+000 11+064 11064,0
0489 T Pępice - Porzecze 0+000 2+351 2351,0
0490 T Oblęgorek - Porzecze 0+000 3+020 3020,0
0491 T Przełom - Borki 0+000 2+623 2623,0
0492 T Niedźwiedź - Strawczyn - Promnik 0+000 4+271 4271,0
0493 T Akwizgran - Sochów - Korczyn 0+000 3+531 3531,0
0494 T Promnik - Małogoskie - Łosień - Łosionek - Bławatków 0+000 8+955 8955,0
0582 T Wąchock - Siekierno - Leśna 7+604 15+975 8371,0
0583 T Podmielowiec - Siekierno - Kamienna Góra 0+000 4+250 4250,0
0584 T Wzdół Rządowy - Stara Wieś - Parcele - Podmielowiec - Siekierno 0+000 6+935 6935,0
0585 T Gołębiówka - Ścignia - Wzdół Plebański 0+000 5+850 5850,0
0586 T przez wieś Leśna 0+000 2+030 2030,0
0587 T Gózd - Psary Kąty - Psary - Bodzentyn 8+320 14+514 6194,0
0588 T Podlesie - Psary - Podłazy - Hucisko - Wzdół Plebański - Wzdół Rządowy –  Zagórze -Czerwona Górka - Łączna 0+000 11+900 11900,0
0595 T Klonów - Nademłynie 2+900 5+900 3000,0
0596 T przez wieś Wilków 0+000 0+874 874,0
0597 T Wojciechów - Dębno 0+000 1+690 1690,0
0598 T Dąbrowa Dolna - Grabków - Krajków - Łomno - Modrzewie - Bostów 0+000 2+400 2400,0
0599 T Bodzentyn - Celiny - Wola Szczygiełkowa - Dębno - Jeziorko 0+683 10+930 10247,0
0608 T Siekierno - Bronkowice - Radkowice - Rzepin Kolonia 0+000 2+000 2000,0
0609 T Kamienna - Kresy - Śniadka Druga 0+000 3+450 3450,0
0610 T Leśna - Sieradowice Pierwsza 0+000 2+700 2700,0
0611 T Bodzentyn - Śniadka - Tarczek 0+723 4+770 4047,0
0632 T Sosnówka - Osiedle Górne - Włochy - Wieloborowice 0+000 6+170 6170,0
0633 T Rudki - Cząsków - Pokrzywianka Dolna - Skały 0+000 6+160 5600,0
0634 T Cząstków - Podchełmie - Góry - Stara Słupia 0+000 3+890 3890,0
0635 T Serwis - Podchełmie - Grzegorzowice - Sarnia Zwola 0+000 3+950 3950,0
0638 T Wałsnów - Jeleniów 0+000 1+815 1815,0
0639 T Wólka Malkowska - Jeleniów 0+000 2+520 2520,0
0640 T Wólka Milanowska - Paprocice 0+000 2+700 2700,0
0641 T Bartoszowiny - Lechów 0+000 4+480 4480,0
0707 T Stara Słupia - Jeleniów - Wieś - Majdan - Podłazy - Piórków - Załącze - Komorniki - Wszachów  0+000 4+900 4900,0
0828 T dr. woj. Nr 756 - Korytnica - Kotuszów - Kurozwęki 0+000 0+200 200,0
RAZEM  

Przebieg dróg powiatowych
na terenie powiatu kieleckiego
w grnicach administracyjnych miast
 
Przebieg dróg powiatowych przez miasto  
Nr i nazwa drogi nazwa  Dokładne określenie odcinka Dł. odcinka
ulicy początek koniec  drogi (mb)
2 3 4 5 6
 
0611T Bodzentyn-Śniadka-Tarczek BEZ NAZWY od dr. woj. 752 granica miasta 723,0
0599T Bodzentyn-Wola Szczyg.-Jeziorko Południowa od dr. woj. 751 granica miasta 683,0
0587T Gózd - Psary - Bodzentyn Żeromskiego od dr. woj. 751 granica miasta 1043,0
Łączna długość przez miasto 2449,0
Chęciny
  Białego Zagłębia Kielecka do dr. woj.. 762 437,0
0380T Jaskinia „Raj” - dr. woj. Nr 762 do Jaskini Raj od dr. woj.. 762 do Jaskini Raj 600,0
0379T Czerwona Góra - dr. woj. Nr 762 do Szpit. na Czerwoną G. od dr. woj.. 762 do Szpitala 1096,0
0274T Korzecko -Podzamcze -Chęciny Kielecka ul. Szkolnej do dr. woj.. 762 725,0
  Małogowska granica miasta ul. Franciszkańska 946,0
  Radkowska 2-go Czerwca do dr. kr. 7 1160,0
  Szkolna Kielecka Radkowska 336,0
Łączna długość przez miasto 5300,0
Chmielnik
  1-go Maja Rynek Kielecka 280,0
0024T Chmielnik-Stopnica odc. 870 mb BEZ NAZWY I Bez nazwy I skrz. do Ciecierz 1814,0
0024T Chmielnik-Stopnica BEZ NAZWY II skrz. do Ciecierz granica miasta 592,0
  BEZ NAZWY III od dr. kr. 73 Pierzchnickiej 756,0
0024T Chmielnik-Stopnica Dygasińskiego Kilińskiego Bez nazwy I 802,0
  Kielecka ul. Pierzchnickiej 1 -go Maja 447,0
0024T Chmielnik-Stopnica Plac Kościelny Jana Pawła II Kilińskiego 86,0
  Plac Targowy Lubańska Szydłowska 223,0
  Rynek Świerczewskiego Świerczewskiego 278,0
0023T Chmielnik-Zrecze-Maciejowice-Ruda Konopnicka Szydłowska granica miasta 950,0
0006T Chmielnik-Dezyderów Leśna od dr. kraj. 73 granica miasta 2100,0
0022T Chmielnik-Potok-Życiny Lubańska Plac Targowy granica miasta 1300,0
  Mrucza Kielecka Lubańska 868,0
0355T Suków-Borków-Chmielnik   Pierzchnicka Kielecka granica miasta 592,0
  Polna Dygasińskiego Ślepa ul. 501,0
  Szkolna od dr. kr. 73 13 -go Stycznia 396,0
  Tadeusza Kościuszki Świerczewskiego Świerczewskiego 79,0
15121 Chmielnik-Szarbków-Pińczów Witosa     950,0
Łączna długość przez miasto 13014,0
Łączna długość dróg powiatowych przebiegających przez miasto 20763,0


 
Mapa sieci dróg

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Rafał Zajęcki
Odpowiada:Rafał Zajęcki
Wytworzył:Rafał Zajęcki
Data ostatniej zmiany:2018-02-27 14:14:54

Archiwum

Data Autor
2018-02-01 09:46 Rafał Zajęcki zobacz
2018-02-01 09:44 Rafał Zajęcki zobacz
2018-01-21 12:40 Rafał Zajęcki zobacz
2017-07-26 10:21 Rafał Zajęcki zobacz
2017-07-26 10:20 Rafał Zajęcki zobacz
2016-02-03 13:12 Rafał Zajęcki zobacz
2014-02-05 11:16 Rafał Zajęcki zobacz
2014-02-04 10:32 Rafał Zajęcki zobacz
2014-02-04 10:30 Rafał Zajęcki zobacz
2014-02-04 10:20 Rafał Zajęcki zobacz
2014-02-04 10:05 Rafał Zajęcki zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5757