drukuj

Przedmiot działalności

Cele i zadania:

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z założeń dydaktycznych i wychowawczych. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania.

Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia. Nauczyciele, mając na uwadze osobowy rozwój ucznia współdziałają na rzecz tworzenia w świadomości uczniów zintegrowanego systemu wiedzy, umiejętności i postaw.

Osoby odpowiedzialne

Autor:J. Suchorab
Odpowiada:J. Suchorab
Wytworzył:J. Suchorab
Data ostatniej zmiany:2012-11-21 08:33:36

Archiwum

Data Autor
2012-02-28 10:53 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 181