Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach
drukuj

Uchwały

Uchwały rok szkolny 2022/2023

Artykuły

Uchwała Nr I/2022/2023

w sprawie: opinii dotyczącej propozycji przydzielenia nauczycielom stałych prac i zajęć
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych
i opiekuńczych

Uchwała Nr II/2022/2023

w sprawie: wydania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania

Uchwała Nr III/2022/2023

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej ustalonych przez Dyrektora Szkoły dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Uchwała Nr IV/2022/2023

w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach

Uchwała Nr V/2022/2023

w sprawie: zatwierdzenia planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr VI/2022/2023

w sprawie: organizacji pracy szkoły, tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr VII/2020/2021

w sprawie: zaopiniowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły na rok szkolny 2022/2023

Uchwała nr VIII/2022/2023

w sprawie: zaopiniowania Programu Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego na rok szkolny 2022/2023

Uchwała Nr IX/2022/2023

w sprawie: zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej

Uchwała Nr X/2022/2023

w sprawie: zaopiniowania wprowadzenia innowacji pedagogicznej

Uchwała Nr XI/2021/2022

w sprawie: wniosków o przyznanie nagród nauczycielom

Uchwała Nr XII/2022/2023

w sprawie: wyników śródrocznej klasyfikacji uczniów w roku szkolny 2022/2023

Uchwała Nr XIII/2022/2023

w sprawie: zaopiniowania planu finansowego na rok 2023

Uchwała Nr XIV/2022/2023

w sprawie: wyrażenia opinii na temat aneksu Nr 6 do Arkusza Organizacji pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach

Uchwała Nr XV/2022/2023

w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii na temat projektu Arkusza Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach na rok szkolny 2023/2024

Uchwała Nr XVI/2022/2023

w sprawie: wyrażenia opinii na temat utworzenia w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach od 1 września 2023 r. oddziału integracyjnego

Uchwała Nr XVII/2022/2023

w sprawie: wyrażenia opinii na temat przedstawionego IPETU dla ucznia Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach

Uchwała Nr XVIII/2022/2023

w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii na temat aneksu Nr 7 do Arkusza Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach

Uchwała Nr XIX/2022/2023

w sprawie: wyrażenia pozytywnej opinii na temat aneksu Nr 8 do Arkusza Organizacji Pracy Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łosicach

Uchwała Nr XX/2022/2023

w sprawie: zaopiniowania przedstawionego przez dyrektora szkoły zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne oraz materiałów ćwiczeniowych obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024

Uchwała Nr XXI/2022/2023

w sprawie: wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych
w roku szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XXII/2022/2023

w sprawie: wyników Klasyfikacji Rocznej w Roku Szkolnym 2022/2023

Uchwała Nr XXIII/2022/2023

w sprawie: opinii dotyczącej przyznania uczniom stypendium za wyniki w nauce

Uchwała Nr XXIV/2022/2023

w sprawie zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów, którzy przystąpili do egzaminu poprawkowego

Osoby odpowiedzialne

Autor:Barbara Miechowiecka
Odpowiada:.
Wytworzył:Monika Demianiuk
Data ostatniej zmiany:2024-04-02 14:27:02

Archiwum

Data Autor
2023-07-14 14:28 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-07-14 13:38 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-07-11 13:40 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-07-11 13:39 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-07-11 13:35 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-07-11 13:34 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-05-17 12:27 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-05-17 09:14 Barbara Miechowiecka zobacz
2023-05-17 09:12 Monika Demianiuk zobacz
2023-05-17 09:10 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-22 00:04 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-22 00:02 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-21 23:52 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-21 23:52 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-21 23:49 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-21 23:46 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-21 23:44 Monika Demianiuk zobacz
2023-02-21 23:17 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 858