Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY W KRYNKACH
drukuj

Rada Społeczna SPZPO w Krynkach

 

Organ założycielski:  

Rada Powiatu Sokólskiego

Przewodnicząca:  Anna Marta Aniśkiewicz
Członkowie:
                             Mieczysława Nartowicz - przedstawiciel Wojewody Podlaskiego
                             Elżbieta Czeremcha - przedstawiciel Powiatu Sokólskiego
                            Jolanta Gudalewska- przedstawiciel Powiatu Sokólskiego
                             Aleksy Oleksza - przedstawiciel Powiatu Sokólskiego

 

 

                                                                                                                         

ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ 

1. W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą działa rada społeczna, która jest organem:
 1) inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego;
 2) doradczym kierownika.


2. Do zadań rady społecznej należy:
 1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
   a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
   b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
   c) przyznawania kierownikowi nagród,
   d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
 2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
   a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
   b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
   c) kredytów bankowych lub dotacji,
   d) podziału zysku,
   e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
   f) regulaminu organizacyjnego;
 3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Karol Puszko
Odpowiada:Karol Puszko
Wytworzył:Karol Puszko
Data ostatniej zmiany:2023-07-12 12:11:34

Archiwum

Data Autor
2022-05-05 13:12 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 13:35 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 12:03 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 10:50 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 10:50 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 10:43 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 10:43 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 10:38 Karol Puszko zobacz
2021-08-09 10:32 Karol Puszko zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 685