Biuletyn Informacji Publicznej
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie
drukuj

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://e-bip.org.pl/ssmkonin/

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-22

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-09-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

– brak możliwości zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
– brak focusu wokół elementów nawigacyjnych

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-03-27. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji: 2024-03-26.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mateusz Augustyniak, adres poczty elektronicznej recepcja@ssm.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 242 72 35 lub 603 842 466. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.

Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    Organ nadzorujący: Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie

    Adres: ul. Leopolda Staffa 5, 62-510 Konin

    E-mail: recepcja@ssm.konin.pl

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie, ul. Leopolda Staffa 5, 62-510 Konin

 

 1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Koninie ma swoją siedzibę przy ul. Leopolda Staffa 5.
 2. Schronisko jest usytuowane na II piętrze budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie i posiada oddzielne wejście z wydzieloną klatką schodową.
 3. Aby dostać się do budynku należy pokonać dwa stopnie, drzwi wejściowe otwierane ręcznie. W placówce nie ma windy ani platformy przyschodowej.
 4. Klatka schodowa składa się z metalowych poręczy i 46 stopni.
 5. Na terenie placówki znajduje się parking dla gości i pracowników Schroniska.
 6. Wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znajduje się w odległości 80m od głównego wejścia.
 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 8. Łazienki i pomieszczenia sypialniane nie są przystosowane do osób niepełnosprawnych.
 9. W Schronisku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących, nie występują pętle indukcyjne.
 10. Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mateusz Augustyniak
Odpowiada:Radosław Sroczyński
Wytworzył:Mateusz Augustyniak
Data ostatniej zmiany:2024-03-26 12:40:28

Archiwum

Data Autor
2024-03-11 12:26 Mateusz Augustyniak zobacz
2023-11-02 12:00 Mateusz Augustyniak zobacz
2023-07-12 10:53 Mateusz Augustyniak zobacz
2023-03-29 08:46 Mateusz Augustyniak zobacz
2023-03-29 08:40 Mateusz Augustyniak zobacz
2023-03-14 10:13 Mateusz Augustyniak zobacz
2023-03-14 10:12 Mateusz Augustyniak zobacz
2022-03-29 13:06 Mateusz Augustyniak zobacz
2022-03-29 13:02 Mateusz Augustyniak zobacz
2022-03-29 13:02 Mateusz Augustyniak zobacz
2022-03-29 11:04 Mateusz Augustyniak zobacz
2021-04-12 07:52 Mateusz Augustyniak zobacz
2020-10-12 11:21 Mateusz Augustyniak zobacz
2020-03-31 08:54 Mateusz Augustyniak zobacz
2020-03-31 08:49 Mateusz Augustyniak zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 922