drukuj

Dyrekcja

Akademia WSB skupia stabilną i zintegrowaną kadrę naukowo-dydaktyczną. W ramach prac naukowo-dydaktycznych z Uczelnią związanych jest ponad 1300 nauczycieli akademickich (wykładowcy realizujący zajęcia na studiach I i II stopnia, studiach podyplomowych, seminarium doktorskim, autorzy i recenzenci prac naukowo-badawczych, autorzy programów nauczania).

 

Władze Uczelni


Organy jednoosobowe:

 

JM REKTOR prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz fot.Marcin Wieczorek halocieszyn.pl


JM REKTOR

prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz
zdacko@wsb.edu.pl

 
Kanclerz mgr Barbara Pikiewicz

Kanclerz

mgr Barbara Pikiewicz

 Marek Walancik

Prorektor ds. Kształcenia i Współpracy z Zagranicą,
Dziekan Wydziału Nauk Stosowanych,
p.o Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna
kszczepanska@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Nauki

prof. nadzw. dr hab. Marek Walancik

mwalancik@wsb.edu.pl

   Prorektor ds. Wdrożeń  i Innowacji  dr inż. Piotr Pikiewicz

      

Prorektor ds. Wdrożeń
i Innowacji
dr inż. Piotr Pikiewicz
ppikiewicz@wsb.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich
i Współpracy z Otoczeniem
p.o. Dziekana Wydziału
Zamiejscowego w Krakowie
dr Marcin Lis
mlis@wsb.edu.pl

  Prodziekan  dr Sabina Ratajczak 

       

    

 

Prorektor ds. Rozwoju
Dyrektor Centrum Jakości i Innowacji
dr Sabina Ratajczak
sabina.ratajczak@wsb.edu.pl

Dziekan Wydziału
Zamiejscowego w Żywcu
dr Bogusław Wyleciał
bwylecial@wsb.edu.pl

Prodziekan  dr Rafał Rębilas

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych
dr Rafał Rębilas
rrebilas@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk Stosowanych
dr Paulina Głowacka
pglowacka@wsb.edu.pl

 Prodziekan dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń

Agnieszka Dymek   

Prodziekan Wydziału Nauk
Stosowanych
dr inż. Karolina Lubieniecka-Kocoń
kkocon@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Nauk
Stosowanych
mgr Agnieszka Dymek
adymek@wsb.edu.pl

 Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Edyta Nowak-Żółty

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie mgr Regina Bogaczyk

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie
mgr Edyta Nowak-Żółty
ezolty@wsb.edu.pl

Prodziekan Wydziału Zamiejscowego
w Cieszynie
mgr Regina Bogaczyk
rbogaczyk@wsb.edu.pl

Prodziekan ds. Kształcenia Ustawicznego mgr Dominik Penar

 

 

Prodziekan ds. Kształcenia
Ustawicznego
mgr Dominik Penar
dpenar@wsb.edu.pl

 Organami kolegialnymi uczelni jest Senat i Rady Wydziałów.

 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii WSB są: 

  • Wydział Nauk Stosowanych;
  • Wydział Zamiejscowy w Cieszynie;
  • Wydział Zamiejscowy w Olkuszu;
  • Wydział Zamiejscowy w Krakowie;
  • Wydział Zamiejscowy w Żywcu.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Joanna Urbańska
Odpowiada:Joanna Urbańska
Wytworzył:Grzegorz Adam
Data ostatniej zmiany:2018-05-07 10:04:06

Archiwum

Data Autor
2017-12-07 16:07 Joanna Urbańska zobacz
2017-12-07 15:51 Grzegorz Adam zobacz
2017-12-07 15:45 Grzegorz Adam zobacz
2017-12-07 15:43 Grzegorz Adam zobacz
2017-06-19 11:08 Grzegorz Adam zobacz
2017-06-19 11:06 Grzegorz Adam zobacz
2017-06-19 11:05 Grzegorz Adam zobacz
2013-05-17 10:58 Grzegorz Adam zobacz
2013-05-17 10:58 Grzegorz Adam zobacz
2012-12-05 15:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1335