Biuletyn Informacji Publicznej
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
drukuj

Rejestry, ewidencje, archiwa

                  REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE PRZEZ SZKOŁY                                                     wchodzące w skład     

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25

 

Księga uczniów

Arkusze Ocen Uczniów

Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły i zaświadczeń OKE

Rejestr wydanych duplikatów świadectw

Rejestr wydawanych legitymacji uczniowskich

Rejestr wycieczek szkolnych

Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności uczniów

Rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego

Protokoły Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego

Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wydanych zaświadczeń

Uchwały Rady Pedagogicznej

Księga protokołów Rady Pedagogicznej

Księga Zarządzeń Dyrektora

Rejestr skarg i wniosków

Księga zastępstw

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Księgi inwentarzowe księgozbioru / Zbiory Biblioteczne

Ewidencja kontroli

Dziennik korespondencji

Rejestr wypadków pracowników

Ewidencja zatrudnionych pracowników

Akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych

Akta osobowe byłych pracowników                                                                    

Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Rejestr druków ścisłego zarachowania

Rejestr pieczęci

Ewidencja wyjść prywatnych i służbowych

Ewidencja czasu pracy i urlopów

Ewidencja wydanej odzieży roboczej

Archiwizacja dokumentacji szkół

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mariola Cieślik
Odpowiada:Zbigniew Zalas
Wytworzył:Mariola Cieślik
Data ostatniej zmiany:2024-03-22 14:26:50

Archiwum

Data Autor
2024-03-22 14:24 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:24 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:24 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:23 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:23 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:23 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:22 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:22 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:22 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:22 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:21 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:21 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:21 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:21 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:20 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:19 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:19 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:19 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:18 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:17 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:17 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:16 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:16 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:15 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:15 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:14 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:14 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:13 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:12 Mariola Cieślik zobacz
2024-03-22 14:11 Mariola Cieślik zobacz
2023-12-15 11:27 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 94