Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o.
drukuj

Przedmiot działalności

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o.o. powstał w dniu 01.03.2013 roku w wyniku przekształcenia Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy.
Przekształcenie nastąpiło na podstawie uchwały Rady Gminy w Pierzchnicy z dnia 30.01.2012r. Spółka działa w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie umowy Spółki.

Gmina Pierzchnica posiada 100% udziałów Spółki. Przedmiotem działalności spółki jest głównie gospodarka wodno-ściekowa w zakresie poboru, uzdatniania wody i dostarczanie jej odbiorcom oraz odbiór i oczyszczanie ścieków oraz pozostałe usługi określone w umowie Spółki. Siedziba Zakładu Komunalnego w Pierzchnicy Sp. z o.o. znajduje się w Pierzchnicy przy ul. Kieleckiej 20.

Zakład Komunalny w Pierzchnicy Sp. z o. o. w swoim użytkowaniu posiada sieć wodociągową o długości 102,8 km, która dostarcza wodę do 1614 nieruchomości. Sieci zasilane są z 2 ujęć wody zlokalizowanych na terenie gminy Pierzchnica w miejscowościach: Pierzchnianka i Wierzbie połączonych ze sobą w tzw. „pętlę” przepompownią „Maleszówki” z których zaopatrywane są w wodę wszystkie miejscowości z terenu gminy Pierzchnica oraz miejscowość Ługi i Różanka w gminie Chmielnik oraz miejscowości Komórki i Szczecno w gminie Daleszyce. Ścieki komunalne odbierane są z 465 nieruchomości, a sieć kanalizacyjna ma długość 13,5 km i dostarczane są do oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy, Drugni oraz Skrzelczycach.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Wojciech Pęczkiewicz
Odpowiada:Wojciech Pęczkiewicz
Wytworzył:Wojciech Pęczkiewicz
Data ostatniej zmiany:2021-06-01 09:17:41

Archiwum

Data Autor
2021-05-19 11:02 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 77